Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Uitnodiging voor persconferentie

Economen voor rekeningrijden

Vooraanstaande economen in Nederland ondersteunen de regering bij haar voornemen rekeningrijden in te voeren. Zij zijn van mening dat de invoering van rekeningrijden een onontkoombaar en effectief middel is om op korte termijn de fileproblematiek aan te pakken. De initiatiefnemers van de actie Economen voor rekeningrijden lichten hun standpunt toe tijdens een persconferentie op maandag 8 maart om 13.00 uur in Nieuwspoort in Den Haag.

Hoewel de economen zich realiseren dat het rekeningrijden in het huidige voorstel nog niet de ideale vorm heeft, vinden zij het belangrijk dat het prijsmechanisme wordt benut om de transportproblemen, waaronder de files, te verminderen. Bovendien zijn zij van mening dat er voor deze maatregelen wel draagvlak binnen de samenleving bestaat, in tegenstelling tot eerdere uitspraken van onder meer de ANWB.

Tijdens de persconferentie zullen de initiatiefnemers, prof.dr. P. Rietveld, prof.dr. D.J. Wolfson en prof.dr. W.A. Hafkamp, de Open Brief, ondertekend door tientallen economen, overhandigen aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. In de Open Brief worden de standpunten van de economen naar voren gebracht.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De persconferentie Economen voor rekeningrijden vindt plaats op maandag 8 maart om 13.00 uur in de Van der Poel-zaal in Nieuwspoort Den Haag. Voor meer informatie over deze persconferentie kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen Vrije Universiteit, mw.drs. Barbara Verhallen, tel. (020) 444 5662 of fax (020) 444 5655.

Journalisten wordt vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden bij Voorlichting en Externe Betrekkingen Vrije Universiteit, mw.drs. Barbara Verhallen, tel. (020) 444 5662 of fax (020) 444 5655.

01-03-1999 / pb 99.15 / bv

Deel: ' Persconferentie Economen voor rekeningrijden '
Lees ook