ST 400 JAAR NEDERLAND-JAPAN

Uitnodiging persconferentie Fairwind 2000

STICHTING 400 JAAR NEDERLAND-JAPAN ECONOMISCHE VOORLICHTINGSDIENST

NEDERLANDS-JAPANSE HANDELSFEDERATIE

Uitnodiging persconferentie Fairwind 2000

Van 17 tot en met 24 april zal het Nederlandse bedrijfsleven zich in Japan presenteren aan boord van schepen van de Koninklijke Marine en een in Nederland gebouwd historisch schip, de Kanrin-Maru. Z.K.H Pins Willem Alexander zal daarbij acte de présence geven. Deze presentatie, die de naam Fairwind 2000 heeft gekregen, is een gezamenlijke activiteit van de Econo-mische Voorlichtingsdienst (EVD) van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlands-Japanse Handelsfederatie (Dujat) en staat onder auspiciën van het Stichting 400 Jaar Nederland- Japan.

Gaarne nodigen wij u uit voor een persbijeenkomst waar nadere informatie en een toelichting over deze spectaculaire exportpresentatie wordt gegeven. De bijeenkomst wordt gehouden op 29 september a.s., om 13.30 uur in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag en staat onder voozitterschap van mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, voorzitter van de Stichting 400 jaar Nederland-Japan.

Fairwind 2000 is onderdeel van de zogenaamde 'Holland Week' in Japan:
dan is het 400 jaar geleden dat het eerste Nederlandse handelsschip in Japan arriveerde. Een week waarin Nederland met een groot aantal activiteiten in Japan aanzienlijke publiciteit zal genereren. Eén en ander is onderdeel van het totale programma ter herdenking van het bestaan van de 400-jarige relatie tussen beide landen in de komende periode.

Wij stellen het op prijs als u uw komst wilt melden bij het secretariaat van Dujat, telefonisch 0252 - 22 78 78, per fax 0252 - 22 78 66 of per e-mail: dujat@xs4all.nl.

Den Haag, 24 september 1999

24 sep 99 08:17

Deel: ' Persconferentie Fairwind 2000 400 Jaar Nederland- Japan '
Lees ook