Gemeente Utrecht

Uitnodiging persconferentie Rijnsche Park

Op woensdag 5 maart a.s. licht wethouder W. Lenting (Stationsgebied, Leidsche Rijn, Agrarische Zaken) namens het college het uitgewerkte plan voor het Rijnsche Park toe. Het park vormt het centrale groengebied in Leidsche Rijn. Dit is de enige nieuwbouwlocatie in Nederland waar een groot park (300 ha) onderdeel van de bouwopgave is.

De hoofdontwerper van het park, A. Geuze (West 8 Rotterdam) zal bij de presentatie op 5 maart aanwezig zijn. U bent hierbij van harte welkom.

De persconferentie, die om 09.30 uur begint, zal plaats vinden in de perskamer (kmr. 1.03) van het stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2. Na afloop is er gelegenheid voor interviews, desgewenst op locatie in Leidsche Rijn.

De bij de persconferentie behorende stukken (raadsvoorstel, Programma van Eisen en plattegrond van het park) zijn vanaf dinsdag 4 maart a.s. 16.00 uur beschikbaar op het secretariaat van de Afdeling Bestuursondersteuning (kmr. 1.17 stadhuis). Op dit materiaal rust een embargo tot 5-3-2003 09.30 uur.

Voor meer informatie en voor digitaal kaartmateriaal (met embargo tot 5-3-2003 09.30 uur) kunt u zich wenden tot Sylvia Borgman, afdeling Bestuursondersteuning, telefoon 030-286 10 55 of Jurjen van Keulen, Projectbureau Leidsche Rijn, telefoon 030-286 71 13.

Deel: ' Persconferentie gemeente Utrecht inzake Rijnsche Park '
Lees ook