CBS


Persconferentie horecajaarcijfers 1999

Op dinsdag 22 februari 2000 presenteren het Centraal Bureau voor de Statistiek en het bedrijfschap Horeca en Catering de jaarcijfers 1999 van de horeca. Zij doen dit tijdens een gezamenlijke persconferentie in Nieuwspoort.
Het CBS en het Bedrijfschap nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen, op 22 februari van 10.00 tot 11.00 uur in Perscentrum Nieuwspoort, F. v/d Poelzaal, Lange Poten 10 in Den Haag. De zaal is geopend vanaf 9.30 uur, zodat u in de gelegenheid bent de cijfers voorafgaand aan de presentatie door te nemen. Tijdens de presentatie geeft Wiete Harms, accountmanager horeca bij het Bedrijfschap, een overzicht van de omzet- en kostenontwikkelingen in de horeca in 1999. Welke sectoren deden het beter dan andere en wat zijn daarvan de oorzaken? Bij zijn presentatie baseert hij zich op gegevens van het CBS.
Vervolgens gaat prof. mr. dr. Jan Hendrik Peters, directeur van het Bedrijfschap, dieper in op ontwikkelingen die hun stempel drukken op het buitenshuis eten, drinken en slapen in Nederland. Ondermeer staat hij stil bij de manier waarop de horeca problemen als de personeelskrapte en de veranderende wensen van de consument opvangt bij de huidige omzetgroei. Met dezelfde mensen meer verkopen en het tevreden houden van gast én werknemer zijn daarbij de sleutelbegrippen.
Onderzoekers van het CBS en het Bedrijfschap zijn aanwezig om desgewenst een toelichting te geven bij de jaarcijfers. Wanneer u de persconferentie bijwoont, kunt u uw komst kenbaar maken via het bijgevoegde fax-antwoordformulier.

Deel: ' Persconferentie horecajaarcijfers 1999 '
Lees ook