DSMPersconferentie jaarresultaten 2002 DSM

Namens de Raad van Bestuur van DSM nodig ik u uit voor een persconferentie in het Hoofdkantoor van DSM te Heerlen, Het Overloon 1, op woensdag 12 februari 2003 om 11.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de concernresultaten over het boekjaar 2002 worden toegelicht en wordt u in de gelegenheid gesteld om de ontwikkelingen met betrekking tot onze onderneming met de Raad van Bestuur te bespreken.

De tijdens de persconferentie verstrekte informatie is onmiddellijk vrij voor publicatie.

Wij stellen u in de gelegenheid om op woensdag 12 februari vanaf 8.15 uur in het Hoofdkantoor het jaarverslag in te zien. In gedrukte vorm zal het Jaarverslag 2002 medio maart beschikbaar zijn.

Wij verzoeken u bijgaand antwoordformulier zo spoedig mogelijk te retourneren.
Indien u er de voorkeur aan geeft om op dinsdag 11 februari naar Heerlen te reizen, vernemen wij dat gaarne.

Wij hopen u op de komende persconferentie te begroeten.

Met vriendelijke groet,

John McLaren
DSM Corporate Communications

Bijlage : aanmeldingsformulier

Hill and Knowlton Nederland BV
The Communications Consultants
Nijenburg 152
Postbus 87360, 1080 JJ Amsterdam
Tel. 0031 +20 404 47 07
Fax. 0031 +20 644 97 36
Mobiel. 0031 +6 218 73 704
www.hillandknowlton.nl

Deel: ' Persconferentie jaarresultaten 2002 DSM '
Lees ook