BOUW- EN HOUTBOND FNV

Persconferentie werkdruk 24.02.1999

Persconferentie werkdruk 24.02.1999

Embargo tot 24 februari 9.00 uur

Uitnodiging persconferentie op 24 februari 1999 om 9.00 uur

Kwart van bouwvakkers door werkdruk in de gevarenzone

Werknemers in de bouw- en houtnijverheid werken onder een extreem hoge werkdruk, maken zeer lange werkdagen en ervaren een zware lichamelijke belasting. Als daar geen verandering in komt, is de kans groot dat binnenkort een kwart van de werknemers uitvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij verkeren in de gevarenzone. Dat concludeert de Rijksuniversiteit van Groningen op basis van een uitgebreid onderzoek dat in opdracht van de Bouw- en Houtbond FNV is verricht. De bond reageert geschrokken op de uitkomsten en start in verschillende sectoren een werkdrukcampagne.

Meer dan drieduizend werknemers namen deel aan het onderzoek naar werkdruk in de bouw- en houtnijverheid. Behalve op de bouwvakkers richt het onderzoek zich specifiek op de uitvoerders en ander stafpersoneel in de bouw, de werknemers in de meubel- en houtindustrie en de medewerkers bij woningcorporaties. In alle gevallen geldt dat de werkdruk hoger is dan het gemiddelde van de totale werkende bevolking. Vooral de werknemers in de bouw - zowel op de bouwplaats als op kantoor - hebben forse klachten over de werkdruk. Men moet snel werken onder tijdsdruk en heeft te veel werk te doen. Veel werknemers werken daardoor te lang en te intensief. Uitvoerders zijn vaak meer dan 50 uur per week met hun werk bezig. Bouwvakkers besteden gemiddeld 48,5 uur per week aan hun werk, inclusief overwerk en reistijd. Gecombineerd met factoren als zware lichamelijke belasting, onvoldoende afwisseling in het werk en onvoldoende inspraak leidt dit tot een meervoudige belasting. Eén op de vier werknemers in de bouw loopt op dit moment gezondheidsgevaar. Als de werkdruk niet vermindert, hebben ze een grote kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het zal duidelijk zijn dat deze situatie de kans op ongelukken en fouten vergroot. In de meubel- en houtindustrie meldt 30 tot 40 procent van het personeel extreem hoge werkdrukklachten. Ze zijn chronisch vermoeid en dreigen uitgeput en opgebrand te raken. Ook het personeel bij woningcorporaties heeft een hogere werkdruk dan de gemiddelde Nederlandse werkbevolking. De lichamelijke belasting is weliswaar iets lager, maar daar staat een hogere emotionele belasting tegenover.

De hoge werkdruk in de bouw- en houtnijverheid heeft verschillende oorzaken. Voor alle onderzochte groepen geldt dat de mentale belasting en coördinatieproblemen de grootste boosdoeners zijn. Even bijkomen op een vrije dag is er niet bij, want de volgende dag ligt er weer extra werk te wachten. De werkdruk in de bouw wordt nog verhoogd door een tekort aan vakbekwaam personeel en door fouten en vertragingen tijdens het bouwproces. In de meubel- en houtindustrie worden vaak meerdere projecten tegelijkertijd gestart. Daardoor hebben de werknemers teveel dingen aan hun hoofd, met alle gevolgen voor de werkdruk vandien. Een toenemende agressie door klanten is voor de medewerkers van woningcorporaties een belangrijke bron van werkdruk.

Naar aanleiding van het werkdrukonderzoek organiseert de Bouw- en Houtbond FNV op woensdag 24 februari 1999 een persconferentie. Jan Schellekens van de Rijksuniversiteit Groningen zal daar de uitkomsten van het onderzoek toelichten. Vervolgens gaan de bestuurders Bram Visser, Loekie Hendriks, Frans Kokke en Ans Keij in op de maatregelen die de bond zal nemen om de werkdruk in de verschillende sectoren aan te pakken.
De persconferentie vindt plaats in De Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33 in Amersfoort (tegenover het station) en begint om 9.00 uur.

Deel: ' Persconferentie Kwart bouwvakkers door werkdruk in gevaar '
Lees ook