CDA

Bert de Vries interim-voorzitter

Dr. B (Bert) de Vries (63) is woensdagavond 10 oktober door het Partijbestuur unaniem aangesteld tot interim-voorzitter van het CDA.

Bert de Vries vervulde een reeks van functies in politiek en samenleving. Hij was CDA-Tweede Kamerlid van 1978 tot 1989, waarvan zeven jaar voorzitter van de CDA-fractie (1982-1989). Van 1989 tot 1994 was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het derde kabinet-Lubbers. Na zijn vertrek uit de actieve politiek was hij onder meer deeltijd-hoogleraar Financieel-Economisch Beleid aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam (1994-1998) en voorzitter van het Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (1995-1999).

Binnen het CDA was hij lid van enkele commissies (sociale zekerheid, levensloopbeleid en vlaktax) die bouwstenen aandragen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Tevens is hij lid van de redactieraad van Christen-Democratische Verkenningen, het maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

De Vries is per 1 juli jl. teruggetreden als voorzitter van het bestuur van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en vervult nu nog enkele commissariaten en voorzitterschappen.

In het Partijbestuur heeft woensdagavond verder een eerste gedachtewisseling plaatsgevonden over de vorming van een interim-Dagelijks Bestuur. Op zo kort mogelijke termijn zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Deel: ' Persconferentie na vergadering versterkt Partijbestuur CDA '
Lees ook