Gemeente Enkhuizen

PERSBERICHT

Gemeente Enkhuizen

Publiekszaken/Communicatie
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Telefoon (0228) 360 155 / 06 22 56 04 73
Fax (0228) 313312
E-mail communicatie@enkhuizen.nl

datum: 9 oktober 2001

Nadere uitleg begroting 2002

Graag nodig ik u uit voor een persconferentie op woensdag 10 oktober aanstaande om 9.00 uur in het stadhuis van Enkhuizen. Aldaar zal de begroting voor het jaar 2002 van de gemeente Enkhuizen door wethouder Herman Bode worden toegelicht.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

De heer L. Tiesinga, medewerker Concern Financiën, tel.: (0228) 36 02 08

Deel: ' Persconferentie omtrent begroting 2002 Gemeente Enkhuizen '
Lees ook