FNV/ GEMEENTE ROTTERDAM

Persconferentie onderzoek armoedeval

Op woensdag 15 september a.s. geven de Rotterdamse wethouder Sjaak van der Tak en Agnes Jongerius, federatiebestuurder van de FNV om 11.30 uur in kamer 221 van het Stadhuis (Coolsingel 40) een toelichting op het rapport 'Werken voor de val?' Dit onderzoek naar armoedebeleid en armoedeval in Rotterdam is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Rotterdam en de FNV.

Het onderzoek is verricht door de sociaal-wetenschappelijke afdeling van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderzocht is of er sprake is van armoedeval zodra uitkeringsontvangers een laag betaalde baan aanvaarden. Er is sprake van armoedeval als (een deel van) de inkomensstijging teniet wordt gedaan door het verlies van één of meer inkomensafhankelijke voorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huursubsidie, bijzondere bijstand of kosten voor kinderopvang.

Meer informatie:

Het rapport is onder embargo verkrijgbaar bij Voorlichting Bestuursdienst Rotterdam, tel. 010 4173 532.
Voorlichting Bestuursdienst Rotterdam, Richard Anderiesse, tel. 010 4172 161.
Afdeling Voorlichting FNV, Els Tieman, tel. 020 5816 550.

Dit persbericht is ook te raadplegen via de Internetsite van het Stadhuis Rotterdam: www.stadhuis.rotterdam.nl

13 sep 99 17:32

Zoekwoorden:

Deel: ' Persconferentie onderzoek armoedeval Rotterdam '
Lees ook