expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK:Uitnodiging aan de pers

UITNODIGING PERSCONFERENTIE ONTWERP-BEGROTING BINNENLANDSE ZAKEN EN

KONINKRIJKSRELATIES

De persconferentie over de ontwerp-begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt plaats op vrijdag 17 september a.s. van 14.00 tot 15.00 uur in de Provinciezaal van perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.

Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zullen een toelichting geven op de ontwerp-begroting van BZK en de bijbehorende stukken. Zij doen dat mede namens minister Peper, die op dat moment in het buitenland is.

Op de begrotingsstukken en op de toelichting tijdens de persconferentie rust een embargo tot dinsdag 21 september 1999, 15.15 uur.

13 sep 99 16:27

Deel: ' Persconferentie ontwerp-begroting BZK '
Lees ook