expostbus51


CBS


CBS:Uitnodiging Persconferentie CBL en CBS

Op dinsdag 16 februari organiseren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een persconferentie naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Bestedingen aan het CBL supermarkt-assortiment 1998. Bestedingen aan het CBL supermarktassortiment is onmisbaar voor iedereen die een compleet en samenhangend beeld wil van consumentenbestedingen in supermarkten, speciaalzaken en andere verkoopkanalen. Enkele kenmerkende ontwikkelingen in 1998 zijn:
- de consumptie van voedings- en genotmiddelen stagneerde;
- 1998 was een moeilijk jaar voor de levensmiddelendetailhandel. Vooral de omzetontwikkeling van de speciaalzaken stond fors onder druk. De supermarkten boekten beduidend betere resultaten;
- meer en meer supermarkten breidden hun assortiment uit met eenvoudige medicijnen die zonder recept mogen worden verkocht. In het kader van de presentatie van Bestedingen aan het CBL supermarktassortiment 1998 nodigen het CBS en het CBL u uit op dinsdag
16 februari van 10.00 tot 11.15 uur uit in de Grote Zaal van het CBS, Prinses Beatrixlaan 428 te Voorburg. De zaal is geopend vanaf 9.30 uur, zodat u in de gelegenheid bent de publicatie voorafgaand aan de presentatie door te nemen.
Tijdens deze bijeenkomst zullen Peter Oomens, hoofd Communicatie en Publicatie van het CBS, en Bert van Rijssen, hoofd Consumenten-onderzoek van Laurus en lid van het CBL Deskundigenoverleg Marktonderzoek, een toelichting geven op de inhoud van het rapport. Indien u de persconferentie wilt bijwonen, verzoek ik u vriendelijk bijgaand antwoordformulier v¢¢r 15 februari aan de persdienst van het CBS terug te faxen. Voor meer informatie over de persconferentie kunt u contact opnemen met Petra Thomissen van de persdienst, tel. (070) 337 5816 of Miranda Boer van het CBL, tel. (070) 337 6200.

T E L E F A X

Aan: Centraal Bureau voor de Statistiek
T.a.v.: Persdienst
Fax: (070) 337 59 71

Van:
Medium:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

Onderwerp: Aanmelding persconferentie Bestedingen aan het CBL supermarktassortiment 1998
Datum:
Aantal pagina.s: 1
(incl. voorblad)

Hierbij meld ik mij met .. persoon/personen aan voor de persconferentie op 16 februari aanstaande.


08 feb 99 10:01

Deel: ' Persconferentie over bestedingen in supermarkten '
Lees ook