Ingezonden persbericht

Persbericht

Het Landelijk Platform tegen de Nieuwe Oorlog
organiseert op dinsdag 18 maart om 11.00 uur een
persconferentie over de demonstratie van 22 maart.

Na het grote succes van de landelijke demonstratie op 15 februari jl. organiseert het Landelijke Platform tegen de Nieuwe Oorlog op zaterdag 22 maart een nieuwe
landelijke demonstratie tegen de dreigende oorlog tegen Irak. De demonstratie zal om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam van start gaan en eindigen op het
Museumplein, waar een afsluitende manifestatie zal worden gehouden.

Tijdens de persconferentie zal de route die zaterdag gelopen wordt bekend worden gemaakt en zal het
programma van sprekers op de Dam en het Museumplein worden aangekondigd. Bovendien zal de volledige lijst van prominente Nederlanders die ook oproepen tot
demonstreren bekend worden gemaakt.

Van de prominente Nederlanders zullen onder andere cineaste Lily van de Berg en Rudy van Dantzig aanwezig zijn. Daarnaast zal Clemens van Herwaarden voor een muzikale bijdrage zorgen.

Het platform keurt een oorlog tegen Irak af en ziet de inzet van militair geweld als een groot gevaar voor de burgers van Irak, die al jaren lijden onder het dictatoriale regime van Saddam Hoessein, en voor de algehele situatie in het Midden-Oosten.

De demonstratie is in de eerste plaats bedoeld om de regering van Nederland te bewegen in de richting van een geweldloze oplossing van het conflict.

De persconferentie zal om 11.00 uur worden gehouden in het gebouw van XminY aan de Wittenstraat 43-45 in
Amsterdam.

Op verzoek zal een uitgebreide persmap verkrijgbaar zijn.

Persconferentie:

Dinsdag 18 maart 2003
11.00 uur
XminY
De Wittenstraat 43-45, Amsterdam
020-6279661 / 020-6734033

Demonstratie:

Zaterdag 22 maart 2003
13.00 uur
Dam, Amsterdam
XminY Solidariteitsfonds
Nieuw adres per 1 juni 2002:
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam (The Netherlands)
tel.: +31-20-6279661
fax: +31-20-6228229
https://www.xminy.nl

Deel: ' Persconferentie over de demonstratie tegen de Nieuwe Oorlog in Irak '
Lees ook