PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

15 februari 2000

PERSUITNODIGING - INTERNE AUDIT

Op voorstel van minister-president Patrick Dewael en de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken Johan Sauwens heeft de Vlaamse regering tijdens haar vergadering van 11 februari 2000 een aantal besluiten genomen met het oog op de installatie van een
entiteit Interne Audit binnen de Vlaamse overheid.

De nieuwe entiteit Interne Audit krijgt als opdracht mee om alle interne bedrijfsprocessen -en activiteiten binnen het Vlaams overheidsapparaat te screenen en te evalueren.

De minister-president en de Vlaamse minister van Ambtenaren-zaken zullen deze beslissing toelichten tijdens een persconferentie op donderdag 17 februari 2000 om 12.00 uur.
De persconferentie vindt plaats op het kabinet van de minister-president, Martelaarsplein 19 - 1000 Brussel, lokaal 3A.
Er wordt een broodjeslunch voorzien.
De ondergrondse parking is toegankelijk en wordt bereikt via de groene poort in de Koolstraat.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
Herman Knapen, woordvoerder van minister- president Dewael - tel. (02)553 29 11

Deel: ' Persconferentie over Interne Audit Vlaams overheidsapparaat '
Lees ook