Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW 1 oktober 2001

Persconferentie over mest- en landbouwbeleid

Vlaams minister voor leefmilieu en landbouw Vera Dua nodigt u uit op een persconferentie waarbij nieuwe maatregelen rond mestverwerking, ammoniakreductie en het globale landbouwbeleid bekend zullen gemaakt worden. Op de persconferentie wordt bovendien het nieuwe landbouwtijdschrift van de overheid voorgesteld.

De persconferentie vindt plaats op dinsdag 2 oktober om 10u op het kabinet van de minister (Alhambragebouw, Em. Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel).

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Persconferentie over Vlaams mest- en landbouwbeleid '
Lees ook