Partij van de Arbeid


26 november 1999

 

UITNODIGING AAN DE PERS

 

Tezamen met de FNV en de Nederlands Islamitische Bond voor Ouderen(NISBO)houdt de Partij van de Arbeid op maandag 29 november om 12.30 uur in de fractiekamer van de PvdA een persconferentie over het zogenaamde AOW-gat. PvdA-woordvoerder Jan van Zijl (Sociale Zaken), FNV-bestuurder Agnes Jongerius en Berna Yilmaz van de NISBO zullen uiteenzetten hoe dit probleem, dat vooral een toenemend aantal allochtone gepensioneerden treft, kan worden opgelost.

Jan van Zijl zal uitleggen dat met het substantieel verkleinen van het AOW-gat de eerstkomende jaren nauwelijks financiële middelen zijn gemoeid en dat in een later stadium slechts sprake zal zijn van een bescheiden bedrag op het totaal van de AOW-uitgaven. Tevens zal hij vertellen op welke wijze hij zal proberen, tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn collega's van andere partijen te mobiliseren voor het idee om het AOW-gat stapsgewijze te dichten.

 

 

Voor nadere informatie:

Jos Bienemann, telefoon 070 - 318 3691

Deel: ' Persconferentie PvdA WAO-gat allochtone gepensioneerden '
Lees ook