NIET UITZETTEN MAAR RECHTZETTEN

SP: ZWARTBOEK TOONT NOODZAAK AANPASSING WETTELIJKE REGELING AAN

 

De zaak van de Poolse mevrouw Barbara Warntjes-Siermantowska staat niet alleen.

Een oproep in de krant evenals een mailing onder de sociale advocaten heeft een reeks van soortgelijke zaken opgeleverd. Uit de inmiddels gemaakte inventarisatie blijkt dat de staatssecretaris bij zijn beslissingen nauwelijks of geen rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de achterblijvende partner en de schrijnende situatie waarin deze terechtkomt als hij/zij wordt uitgezet. De regeling moet daarom dringend worden aangepast.

De vanuit de Tweede Kamerfractie van de SP gestarte actie tegen de voorgenomen uitzetting van mevrouw Warntjes-Siermantowska heeft breed weerklank ondervonden. In korte tijd hebben we 20 soortgelijke zaken kunnen achterhalen. Daarnaast hebben we via brieven, faxen, en emails zeer vele sympathiebetuigingen binnengekregen.

Tijdens een persconferentie, welke zal plaatsvinden op

vrijdag 24 september 1999 om 10.30 uur
in Perscentrum Nieuwspoort, Wandelganger 1,
Lange Poten 10 in Den Haag

zal het zwartboek worden gepresenteerd dat is samengesteld uit de verzamelde voorbeelden.

Het zwartboek toont de noodzaak aan van een wijziging van de wettelijke regeling. Dat is ook steeds duidelijker de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Inlichtingen: Jan de Wit, (070) 318 2807, 06-22788042

 

Zoekwoorden:

Deel: ' Persconferentie SP over dreigende uitzetting Poolse weduwe '
Lees ook