GEMEENTE APELDOORN

internetbroadcast liberation events 2000

Dit persbericht is op verzoek van de Stichting bevrijding '45 op dit netwerk geplaatst.

Persbericht Stichting bevrijding '45

Press bulletin Foundation liberation '45

Persbijeenkomst
Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij de internationaal georiënteerde persbijeenkomst van de Stichting bevrijding '45.

De persbijeenkomst zal gehouden worden op maandag 13 september '99 in de raadszaal van het stadhuis in Apeldoorn: Marktplein 1. De bijeenkomst zal om 16.00 uur Nederlandse tijd beginnen.

Aanleiding
De Stichting bevrijding '45 organiseert iedere vijf jaar nationaal getinte activiteiten ter gelegenheid van de bevrijding van Apeldoorn door de Canadezen op 17 april 1945. De hoogtepunten van de herdenkingsactiviteiten in 2000 bestaan uit de onthulling van het Nationaal Canadees Bevrijding Monument en het te organiseren Nationaal defilé voor veteranen.

Website
De persbijeenkomst zal live te volgen zijn via de speciale website van de Stichting bevrijding '45; www.apeldoorn-canada.com. Hierdoor worden veteranen, in het bijzonder veteranen uit Canada, in de gelegenheid gesteld om zich nu al op de hoogte te laten stellen van de voorgenomen activiteiten.

Programma van de bijeenkomst:
1 Welkom door de voorzitter van de Stichting bevrijding '45, dhr. Lgen.
bd. A.W.T. Gijsbers
2 Een korte toelichting op het doel van de Stichting bevrijding '45 door
de heer Gijsbers.
3 Een korte toelichting van alle herdenkingsactiviteiten in 2000 door de
heer Gijsbers.
4 Burgemeester mr. G.J. de Graaf van Apeldoorn (tevens ere-voorzitter
van de Stichting bevrijding '45) schetst het belang en de waarde van
deze activiteiten voor Apeldoorn.
5 De heer Gijsbers geeft een nadere toelichting over de onthulling van
het Nationaal Canadees Bevrijdings Monument en het Nationaal defilé
voor veteranen.
6 Korte toelichting ten aanzien van de financiën en Sponsoring. 7 De nieuwe koers van de Stichting bevrijding '45 na 2000. 8 Als gevolg van de nieuwe koers gaat de Stichting bevrijding '45 een
nieuw logo gebruiken en gebruik maken van het internet. Een korte
toelichting door de heer Gijsbers.
9 Telefoongesprek tussen deputy minister of the Department of Veterans
Affairs in Canada en de heren Gijsbers en de Graaf. 10 Tenslotte nog een korte introductie van de internetsite van de Stichting bevrijding '45 door de heer H. Meijer.

Aan het einde van de bijeenkomst is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het afnemen van interviews.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de woordvoerder van de Stichting bevrijding '45 de heer ing. Robert Scholten, te bereiken via; 055 - 580 1363 of 06 - 51 52 64 57. Email: scholtr@apeldoorn.nl.

Daarnaast kunt u alvast een kijkje nemen op de internetsite van de Stichting bevrijding '45: www.apeldoorn-canada.com. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de website nog in opbouw is en dat nog niet alle informatie beschikbaar is. De Stichting bevrijding '45 hoopt op 13 september een basissite aan u te kunnen presenteren.

Press conference Foundation liberation '45 live by Internet. In 2000 the Foundation liberation '45 will organise a number of liberation events. To inform the members of the press there will be a press conference on Monday 13 September 1999.
Date: Monday 13 September
Location: counselroom town hall Apeldoorn
Start: 16.00 our p.m. Dutch time in Apeldoorn and by Internet.

Special website of the Foundation liberation '45 The press conference can be followed live by Internet all over the world. The name of the special websiteis: www.apeldoorn-canada.com. The live broadcasting starts at 16.00 p.m Dutch time and 11.00 a.m Canadian time (Ottawa). This moment the website is under construction.

Program press conference:
1 Chairman of the Foundation Liberation '45 Mr. A.W.T. Gijsbers welcomes the members of the press.
2 Mr. Gijsbers explains the purpose of the Foundation Liberation '45.

3 A brief explanation of all the liberation events by Mr. Gijsbers. 4 Mr. G.J. de Graaf, mayor of the city of Apeldoorn, underlines the importance of the Liberation-events.
5 Mr. Gijsbers tells more about the highlights of the program: National
Canadian Liberation Monument and the National veterans parade, both in
Apeldoorn.
6 Financial and sponsoring efforts of the Foundation liberation '45.

7 Explanation of the new course of the Foundation after the year 2000

8 New course: new logo and the use of Internet. 9 Telephone call between the depute of the department of Veterans Affairs of Canada Mr. Gijsbers and Mr. De Graaf. 10 Officially presentation of the special Web-site.

More information?
If you want to have more information please contact Mr. Robert Scholten, press officer of the foundation Liberation '45. Telephone: 031 55 580 1363 or mobil 031 6 51 52 64 57. Email: scholtr@apeldoorn.nl.

09 sep 99 14:35

Deel: ' Persconferentie Stichting bevrijding '45 live op Internet '
Lees ook