Airspray

Persconferentie toelichting jaarcijfers Airspray

Wij hebben het genoegen u namens Airspray N.V. uit te nodigen voor een persconferentie op donderdag 20 februari 2003 in de Duke zaal van Hotel The Grand welke begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 is het ontvangst met koffie, thee en Danish pastries.

Tijdens de bijeenkomst zal door de heren Robert Brands, Algemeen Directeur en Jan van der Schaaff, Financieel Directeur, een toelichting worden gegeven op de jaarcijfers 2002 die dezelfde dag voorbeurs bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat u of een collega bij de presentatie aanwezig bent. Wij stellen het op prijs als u bijgaand antwoordformulier voor vrijdag 14 februari 2003 aan ons retourneert.

Met vriendelijke groet,

Deel: ' Persconferentie toelichting jaarcijfers Airspray '
Lees ook