Politie ZeelandSinds begin januari leidt politie Zeeland ruim 750 executieve medewerkers, de leden van de Vrijwillige politie en de leden van de Koninklijke Marechaussee in Zeeland op voor de calamiteitenbehandeling in de in maart te openen Westerscheldetunnel.
In de een-daagse opleiding worden de medewerkers gewezen op de procedures die met de andere hulpdiensten en de NV Westerscheldetunnel zijn afgesproken, krijgt de eigen veiligheid en de hulpmiddelen ruim de aandacht en wordt een kort bezoek gebracht in de tunnel om aan de omgeving te wennen. Eind februari hoopt politie Zeeland iedereen te hebben opgeleid.

Op donderdag 20 februari laten wij u graag zien wat deze training behelst. Tijdens een lunchbijeenkomst wordt het programma aan u gepresenteerd, waana u met de cursisten een bezoekje kunt brengen aan de tunnel en met de cursisten en trainers een toelichting kunt vragen.

Ik nodig u graag uit daarbij aanwezig te zijn.
De bijeenkoms start om 11.45 uur in het Tunnelinfocentrum, Willemkerkeweg 1 in Terneuzen (Hoek).
Voor de fotograferende en filmende pers is er dan gelegenheid opnamen te maken bij het slot van de cursus, waarna een presentatie voor de pers begint. Omstreeks 13.00 uur is er dan met de cursisten een bezoek aan de tunnel.

I.v.m. het bezoek aan de tunnel dient u zich vooraf op te geven voor deelname. Laat dit even weten op 0118-432145.

met vriendelijke groet,

Jan van Mourick
hoofd communicatie politie Zeeland

Deel: ' Persconferentie training calamiteitenbehandeling Westerscheldetunnel '
Lees ook