Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


Uitnodiging voor persconferentie Commissie Huurbeleid (7-9-2001)
Woensdag 12 september geeft de Commissie Huurbeleid Middellange Termijn een persconferentie over haar advies over het te voeren huurbeleid op de korte en middellange termijn. Tijdens deze persconferentie zal de voorzitter van de commissie, ir. P.O. Vermeulen (lid van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten en oud-wethouder van Rotterdam) het advies kort toelichten en overhandigen aan staatssecretaris Remkes van VROM die een korte reactie zal geven.De commissie is een initiatief van het Landelijk Overleg Huurders Verhuurders (LOHV) en bestaat uit vertegenwoordigers van de huurders (de Nederlandse Woonbond), verhuurders (Aedes koepel van woningcorporaties, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland en Vastgoed Belang) en het ministerie van VROM.De persconferentie is op 12 september van 9.30 tot 10.30 uur en wordt gehouden in zaal Wandelganger 1 in Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag. Vanaf 9.00 ligt daar het advies van de commissie ter inzage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met L. Caubo van de directie Communicatie van het ministerie van VROM, telefoon: 070- 3393540. (bron: https://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=5259)


Deel: ' Persconferentie van de Commissie Huurbeleid in Den Haag '
Lees ook