Landis NV

Bijgaand persbericht Landis. Aansluitend op dit persbericht zal Landis een persbijeenkomst organiseren.

Locatie: Landis, Kobaltweg 50
Tijdstip: 10.30 uur
Spreker: de heer Cees van Steijn, tijdelijk bestuurder

Voor meer informatie over de persconferentie kunt u contact opnemen met Hill and Knowlton via tel. nummer 020 404 47 07

Verkoop Landis bedrijfsactiviteiten afgerond

Utrecht, 27 juni 2002 - Landis ICT Group GmbH en Landis ICT Group NV (België) hebben met Imtech N.V. overeenstemming bereikt over de overname van delen van de Duitse en Belgische bedrijfsactiviteiten van Landis Public Networks. Met deze overeenkomsten is de verkoop van bedrijfsactiviteiten van Landis in de buitenlandse vestigingen nagenoeg afgerond. Sinds de surseance op 23 april 2002, gevolgd door het faillissement van de Nederlandse Landis activiteiten, is de werkgelegenheid voor 2100 van de 2500 werknemers veilig gesteld.

In Duitsland is een overeenkomst gesloten met Imtech N.V. over de overname van Landis Public Networks. De overeenkomst betreft de overdracht van activa, waaronder het onderhanden werk, de contracten, de service level agreements, het klantenbestand, en de intellectuele eigendomsrechten. 80 medewerkers zullen overgaan naar Imtech Telecom. Eerder gingen 80 medewerkers van de distributieactiviteiten over naar Westcon Group Inc. Met betrekking tot 10 medewerkers van de opleidingsactiviteiten worden nog gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen. Voor 80 van de in totaal 250 werknemers is in Duitsland ontslag aangevraagd.

In België omvat de transactie met Imtech N.V. de overname van diverse service contracten, waaronder het langlopende servicecontract waarmee het telefoonverkeer in 250 analoge centrales van KPN in Nederland in stand wordt gehouden. 72 medewerkers zullen overgaan naar Imtech Telecom. 16 medewerkers van het vroegere Landis Application Services zijn in België overgegaan naar Inter Access. Inter Access nam in Nederland eerder de activiteiten over van het vroegere QuayOne. Tezamen met de eerdere overdracht van de distributieactiviteiten aan Westcon Group Inc. is de werkgelegenheid in België voor ca 130 van de 140 werknemers veilig gesteld.

In Frankrijk zijn alle 200 medewerkers van Landis ICT Group S.A. overgegaan naar Westcon Group Inc. Dynetcom S.A, een 100% dochter van Landis ICT Group S.A, is overgenomen door de voormalige manager van Landis Frankrijk, de heer Pascal Campourcy. De aandelen van Dynetcom zijn overgedragen voor een totaal bedrag van ¬ 1 miljoen, waarvan ¬ 0,2 miljoen als achtergestelde lening. Daarnaast is een totaalbedrag van ¬ 2,8 miljoen aan intercompany schulden voldaan, waarvan ¬ 2,4 miljoen aan Landis Group S.A en ¬ 0,4 miljoen aan Landis ICT Group BV. Bij Dynetcom zijn 100 personen werkzaam. Per saldo is in Frankrijk de werkgelegenheid van alle 300 werknemers veilig gesteld.

Landis ICT Services Ltd in Engeland is 'in administration' (vergelijkbaar met een surseance van betaling). De bewindvoerders hebben de trainingsactiviteiten verkocht aan Power Education Ltd voor een totaal bedrag van £ 0,3 miljoen. Met deze transactie is de werkgelegenheid voor 39 werknemers veilig gesteld. De bewindvoerders hebben 35 werknemers in Engeland ontslag aangezegd. 20 ontslagen werknemers zijn, tezamen met Imtech N.V. een nieuwe activiteit in Engeland gestart.

In Zweden, Denemarken, Noorwegen, Spanje en Oostenrijk bestond het leeuwendeel van de Landis activiteiten uit distributie. Het grootste deel van de in totaal 140 medewerkers is overgegaan naar Westcon Group Inc. In Zweden zijn 5 medewerkers samen met Imtech NV een nieuwe activiteit gestart. Voor 10 medewerkers is in de 5 landen ontslag aangevraagd.

Met betrekking tot de Landis activiteiten in Nederland zijn op 8 mei overeenkomsten bekend gemaakt met Future Telecom BV (Detron BV), Foundation ICT Group BV, Inter Acces BV en een aanvullende overeenkomst met Citee BV. Al deze overeenkomsten hebben inmiddels definitief hun beslag gekregen. Met deze overeenkomsten was, naast de eerdere overeenkomst met Westcon Group Inc., het behoud van werkgelegenheid gemoeid voor ca 900 werknemers. Nadien is er nog een overeenkomst gesloten met DIT interim techniek voor de exclusieve bemiddeling bij de detachering van boventallige medewerkers uit de network services divisie. Als gevolg van deze overeenkomsten kon in Nederland de werkgelegenheid voor ca1000 van de 1500 medewerkers worden gewaarborgd. Van de medewerkers die niet mee over zijn gegaan in een van de overeenkomsten blijkt een groot aantal zelfstandig een nieuwe werkkring te hebben gevonden. Daardoor is momenteel het feitelijk verlies aan werkgelegenheid als gevolg van het faillissement van de Nederlandse Landis activiteiten beperkt gebleven tot ca 200 werknemers.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor vragen:
Hill and Knowlton (namens Landis)
Tel. 020 - 404 47 07

Deel: ' Persconferentie Verkoop Landis bedrijfsactiviteiten afgerond '
Lees ook