BIJL PARTNERS

VersaTel: Spoed conference call om 13.00 uur

VersaTel Telecom: Spoed conference call

VersaTel geeft voorstellen om schaarste aan transmissiemiddelen structureel aan te pakken.

Steeds meer gebruikers van telecommunicatiediensten gaan last ondervinden van de capaciteitsproblemen bij KPN Telecom. OPTA constateert dat het probleem zich snel uitbreidt en niet meer alleen de concurrenten van KPN en hun klanten benadeelt. Ook internet gebruikers, mobiele bellers en gebruikers van 0800 nummers hebben in toenemende mate te maken met storingen, in-gesprek tonen en dergelijk. In zijn 'position paper' over schaarste in het net van KPN (www.opta.nl) stelt het College van de OPTA dat de schaarste aan transmissiemiddelen inmiddels een probleem van de Nederlandse samenleving als geheel is. VersaTel is blij met de positie welke OPTA heeft ingenomen en de maatregelen die zij aankondigt. VersaTel meent echter dat structurele maatregelen nodig zijn en doet enkele voorstellen in een brief aan staatssecretaris De Vries en de OPTA.

VersaTel Telecom International N.V. organiseert een spoed conference call voor de pers op maandag 26 april 1999 om 13.00 uur.

Algemeen directeur Gary Mesch en directeur Juridische Zaken, Marc van der Heijden zullen uitleg geven rondom deze situatie en ingaan op de acties die ondernomen zullen worden. Om deel te nemen belt u 5 minuten voor aanvang van de conference call met
+ 31 (0)20 - 535 65 40.

De toegangscode waarnaar wordt gevraagd na het inbellen en die u dan in moet toetsen is 130 336.

Schriftelijke informatie zal worden gefaxt na deelneming aan de confernce call.

Amy van Leeuwen, PR coordinator
VersaTel Telecom
Tel. (020) 430 43 00
Fax (020) 430 43 01
Mobile (06) 21 28 24 56
> amy.vanleeuwen@versatel.nl

26 apr 99 12:18

Deel: ' Persconferentie VersaTel over schaarste transmissiemiddelen '
Lees ook