Provincie Groningen

Groningen, 6 mei 2002 Persbericht nr.81

Uitnodiging aan de pers:

Persconferentie Voorjaarsnota

Op dinsdag 7 mei zal Marc Calon, gedeputeerde van Financiën, tijdens een persconferentie de Voorjaarsnota 2002 presenteren. Deze persconferentie vindt plaats om ongeveer 15.30 uur (aansluitend aan de wekelijkse GS-persconferentie), in kamer 20 van het provinciehuis in Groningen.

In de Voorjaarsnota 2002 wordt het financieel perspectief voor de periode 2002-2006 geactualiseerd en worden voorstellen gedaan voor nieuw beleid in de periode 2002-2006.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Zoekwoorden:

Deel: ' Persconferentie Voorjaarsnota Groningen '
Lees ook