Gemeente Rotterdam

5 maart 2003

Persgesprek Verkeer en Vervoersplan Rotterdam

Namens Stefan Hulman, wethouder Kunstzaken en Vervoer nodig ik u uit voor een perspresentatie over het Verkeer- en Vervoersplan Rotterdam (VVPR) op vrijdag 7 maart om 13.00 uur in kamer 120 van het stadhuis, Coolsingel 40.

Het Verkeer- en Vervoersplan beschrijft de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in Rotterdam voor de komende 15 á 20 jaar. Het College van B en W heeft het beleidskader en het uitvoeringsprogramma van het plan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het plan is voor bespreking naar de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en Vervoer gestuurd. Wethouder Hulman zal tijdens het persgesprek een toelichting geven op de bestuurlijke keuzes die in het plan zijn gemaakt.

Het Verkeer- en Vervoersplan Rotterdam vervangt de beleidsnota Verkeer & Vervoer die in 1993 door de gemeenteraad werd vastgesteld.

noot voor de redactie/niet voor publicatie: Het Verkeer- en Vervoersplan Rotterdam is vrijdag 7 maart vanaf 12.00 uur onder embargo beschikbaar. U kunt het afhalen bij het secretariaat van de afdeling Communicatie, stadhuis, kamer 204.

Deel: ' Persgesprek Verkeer en Vervoersplan Rotterdam '
Lees ook