Uitnodiging persintroductie PION

Do. 2 maart, 14 uur te Apeldoorn

Eerste elektronische inkoopoplossing voor middelgrote organisaties

Donderdag 2 maart introduceert de Cascade Groep het softwareproduct PION (Procurement Information & Ordering Network). Dit puur Nederlandse 'e-procurement' product vormt de eerste effectieve en betaalbare intranet-oplossing voor de automatisering van inkooppro–ces–sen binnen middelgrote organisaties (zie tevens de toelichting aan het einde van dit bericht).

Sprekers, tijdstip en locatie
De introductie heeft plaats op donderdag 2 maart om 14.00 uur in de Wilhelminazaal van paleis Het Loo te Apeldoorn. Herman Bunt, geestelijk vader van PION en oprichter/direc–teur van de Cascade Groep, zal ingaan op de problematiek rond inkoopprocessen, het opsporen en voorkomen van 'verborgen fraude' en de te realiseren zeer korte terugverdien–tijd. Aansluitend schetst gastspreker dhr. R. Beelen, financieel directeur van Roccade Public, zowel de beoogde als de onvoorziene effecten die de invoering van het PION automatise–rings––project met zich meebracht.

Deel: ' Persintroductie PION e-Inkoop '
Lees ook