Algemene Rekenkamer


18 maart 2003

Uitnodiging perslunch, publicatie rapport en verslag

Op donderdag 27 maart 2003 publiceert de Algemene Rekenkamer het rapport Tussen beleid en uitvoering: lessen uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer. In het rapport komen 30 Rekenkameronderzoeken uit de afgelopen jaren aan de orde, variërend van de opvang van zwerfjongeren tot de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. De stand van zaken ten tijde van publicatie wordt vergeleken met de stand van zaken eind 2002. Er worden overkoepelende conclusies getrokken over de uitvoering van het beleid van de rijksoverheid. Welk deel van het beleid wordt wel uitgevoerd en welk deel niet? En weten ministers dat? Wordt het beleid eigenlijk wel goed uitgevoerd? En is de informatie over die uitvoering betrouwbaar? Deze vragen stelt de Alg emene Rekenkamer aan de orde in het rapport. Op 27 maart verschijnen ook het Verslag 2002 en het Werkprogramma 2003.

Het College en de secretaris van de Algemene Rekenkamer nodigen u uit om tijdens een lunch op 27 maart van 12.30 tot 14.00 uur van gedachten te wisselen over dit rapport, ons verslag en het werkprogramma. De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia J. Stuiveling, zal vooraf een korte toelichting geven op de publicaties. De bijeenkomst vindt plaats in het Rekenkamergebouw aan het Lange Voorhout 8 in Den Haag. Het liefst vernemen we uiterlijk maandag 24 maart via onderstaande telefoonnummers of emailadres of u van deze uitnodiging gebruik maakt en wie we kunnen verwachten.

Exemplaren van de publicaties en het bijbehorende persbericht zijn op 27 maart door leden van de pers vanaf 9.00 uur onder embargo af te halen aan het Lange Voorhout 8 in Den Haag. Zoals gebruikelijk kan hier niet over gepubliceerd worden totdat de Algemene Rekenkamer ze aan de Tweede Kamer heeft gepresenteerd. Het embargo geldt daarom tot donderdag 27 maart 2003 12.00 uur.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Persvoorlichters zijn Omar Ramadan 070-3424210 / 06-20248135 en Vivienne Scheltema 07o-3424237 / 06-51492153. Rapporten zijn op te vragen bij Joke den Dulk, 070-3424400. Wilt u per email geattendeerd worden op onze publicaties, mail dan naar j.dendulk@rekenkamer.nl met als onderwerp aanmelding.


---
Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, 2514 ED, Den Haag
---

Deel: ' Perslunch, publicatie rapport en verslag Algemene Rekenkamer '
Lees ook