Universiteit van Utrecht

Personalia

Prof.dr. A.J. van Vught is per 1 januari 1999 benoemd tot hoogleraar ‘Acute kindergeneeskunde en intensive care’ aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Van Vught is naast zijn docentschap sinds 1978 verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis als kinderarts-staflid en hoofd van de intensive care. In 1989 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Suppression of spontaneous breathing during high- frequency jet ventilation; an experimental study’.

Prof.dr. W.A. Nolen is per 1 januari 1999 benoemd tot hoogleraar ‘Psychiatrie in het bijzonder de farmacotherapie’ aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Nolen studeerde geneeskunde in Leiden. Daar promoveerde hij in 1986 op een onderzoek naar de behandeling van depressies. Sinds 1993 is hij werkzaam bij het Willem Arntsz Huis in Utrecht, onderdeel van de H.C. Rumkegroep. Hij vervult daar ondermeer de functie van a-opleider psychiatrie en medisch manager MFE Utrecht.

Prof.dr. A. Ouweneel is per 1 februari 1999 door het Utrechts Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar in de ‘Antropologie en etnohistorie van de Indiaanse volken in Latijns-Amerika’ bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Ouweneel studeerde geschiedenis in Leiden waar hij cum laude zijn doctoraalexamen haalde. In 1989 promoveerde hij, eveneens cum laude, op het proefschrift ‘Onderbroken groei in Anáhuac. De ecologische achtergrond van ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-Mexico (1730-1810)’.

Prof.dr. R.L.M. Vissers is per 1 februari 1999 door het Utrechts Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Geologie’ bij de faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Wichman is ondermeer lid van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap en sinds 1997 directeur van het Wichmann Onderwijsinstituut van de faculteit Aardwetenschappen.

Prof.dr. C.G. Langereis is per 1 februari 1999 door het Utrechts Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Paleomagnetisme’ bij de faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Langereis studeerde Geofysica in Utrecht waar hij in 1984 promoveerde op het proefschrift ‘Late miocene magnetostratigraphy in the Mediterranean’. Momenteel is hij senior docent-onderzoeker en hoofd van het Paleomagnetisch Laboratorium Fort Hoofddijk van de faculteit Aardwetenschappen.

Mevrouw prof.dr.A.J.A.C.M. Korte is per 1 februari 1999 door het Utrechts Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Vrouwenstudies Theologie’ bij de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Korte studeerde Theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar zij in 1985 cum laude haar doctoraalexamen haalde. Sinds 1997 is zij universitair hoofddocente Theologische Vrouwenstudies aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Korte is tevens voorzitter van de projectcommissie Vrouwenstudies Theologie van de Stichting voor Filosofie en Theologie.

Prof.dr. C.H. Schröder is per 1 februari 1999 door het Utrechts Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Kindernefrologie’ bij de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Schröder studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is onder meer lid van de Wetenschappelijke Raad Nierstichting Nederland en sinds 1997 hoofd kindernefrologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Prof.dr.J. Schellens is benoemd tot hoogleraar ‘Klinische Geneesmiddelentoxicologie’ bij de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht. Schellens is internist in het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI/AvL) in Amsterdam. Zijn hoogleraarschap betreft een deeltijdaanstelling; Schellens blijft tevens als medisch oncoloog en klinisch farmacoloog werkzaam in het NKI/AvL.

Drs. P.J. (Peter) Schelleman MBA is aan de Universiteit Utrecht benoemd tot directeur informatiemanagement. Schelleman (1943) is op dit moment al bij de Universiteit Utrecht werkzaam als directeur van de faculteit Letteren, eerder was hij onder meer directeur van de faculteit Wijsbegeerte. Schelleman wordt in deze voor de universiteit nieuwe functie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de universitaire strategie op ICT-gebied en het behouden van samenhang in ontwikkelingen op verschillende deelterreinen (ICT in het onderwijs, wetenschappelijk en bestuurlijke informatievoorziening, administratieve systemen, in- en externe digitale communicatie, technische infrastructuur). Verdere taken zijn onder meer het beoordelen en adviseren over investerings-beslissingen, het formuleren van het informatiebeleid (standaarden, gemeenschappelijke infrastructuur) en het managen van universitaire uitbestedings-contracten.

Mevrouw drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg is aan de Universiteit Utrecht benoemd tot directeur onderzoek. Van den Maagdenberg (1961) is momenteel directeur van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). Daarvoor was zij onder meer secretaris van de faculteit der Economische Wetenschappen bij de KU Brabant en hoofd onderwijs, onderzoek- en studentenzaken bij de faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde Slavische talen en Rechten in Utrecht. De directeur onderzoek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de onderzoekstrategie van de Universiteit Utrecht (onder meer diepte- en breedtestrategie, strategische allianties met bedrijven, kennisexploitatie, etc).
Van den Maagdenberg volgt drs. C.M.A. van Rosmalen op, die per 1 januari voorzitter is van het College van Bestuur van het ROC Oost-Nederland. De nieuwe onderwijsdirecteur treedt per 1 april a.s. in dienst.

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Personalia Universiteit van Utrecht - 6257 '
Lees ook