Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/029

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

05 maart 2003

Nr. 03/029

Personeelsbeleid bedrijven steeds multicultureler

Werkgevers nemen steeds meer maatregelen om werknemers uit etnische minderheidsgroepen aan te nemen en te behouden. Het aantal maatregelen nam in 2001 toe met 17 procent in vergelijking met 2000. Werkgevers nemen gemiddeld vier maatregelen om de arbeidsdeelname van etnische minderheden te vergroten. In 2000 was dit gemiddeld drie maatregelen. Negen van de tien werkgevers maken werk van multicultureel personeelsbeleid. Ze geven aan dit beleid te willen uitbreiden.

Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2001 die bedrijven in het kader van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet SAMEN) hebben ingediend. Demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de naleving van de Wet SAMEN. De analyse van de jaarverslagen maakt deel uit van deze brief.

De Wet SAMEN moet individuele ondernemingen met ten minste 35 werknemers stimuleren meer mensen uit etnische minderheidsgroepen in dienst te nemen en te behouden. Werkgevers moeten een afzonderlijke personeelsregistratie voeren en een speciaal jaarverslag Wet SAMEN opstellen en inleveren bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Bevindingen over de naleving van de wet en gegevens uit de jaarverslagen zijn openbaar en toegankelijk via www.wetsamen.nl. De wet, die op 1 januari 1998 van kracht werd, maakt deel uit van het overheidsbeleid om de achterblijvende positie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het groeiende aantal maatregelen van werkgevers richtte zich vooral op instroom, werving en selectie (35,9 procent), gevolgd door loopbaanbeleid (12,9 procent). Dit laatste is een verdubbeling ten opzichte van 2000.

Werkgevers geven ook aan knelpunten tegen te komen. Het gaat vooral om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (53,5 procent) en om problemen bij instroom, werving en selectie (12,6 procent).

Van de ruim 18.000 ondernemingen die verplicht zijn een jaarverslag Wet SAMEN in te leveren, heeft 23 procent dit gedaan voor de wettelijke datum (1 juni 2002). Na twee herinneringsbrieven is dit percentage gestegen tot 68 procent per 1 januari 2003. Naar verwachting zal uiteindelijk minimaal 77 procent van de ondernemingen een jaarverslag over 2001 inleveren. Over 2000 was dat eveneens 77 procent, beduidend meer dan over 1999 (69 procent) en 1998 (63 procent).

Het kabinet zal de Wet SAMEN dit jaar evalueren en kritisch bekijken of de effecten van de wet opwegen tegen de administratieve druk die naleving met zich meebrengt. Mocht extra beleid noodzakelijk blijken om de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden verder te verbeteren, dan zijn er volgens de minister alternatieven mogelijk. In het actieplan `vereenvoudiging SZW-regelgeving' heeft De Geus de Tweede Kamer op 28 november 2002 al laten weten intrekking van de wet te zien als een mogelijkheid voor deregulering.

De volledige tekst van de brief van minister De Geus staat op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op "Officiële publicaties" in de rechter knoppenbalk).


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Brief van minister De Geus over de naleving van de Wet Samen

Dit persbericht is onderdeel van dossier(s):
Dossier: Arbeidsdeelname allochtonen (Wet SAMEN) Arbeidsdeelname allochtonen (Wet SAMEN)
2003

Deel: ' Personeelsbeleid bedrijven steeds multicultureler '
Lees ook