Personeelskosten oorzaak stijging prijzen kinderopvang

Dit blijkt uit de brief die demissionair staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gezonden, tegelijk met een onderzoek naar de oorzaken van de prijsstijging in de kinderopvang. Phoa laat ook een breder onderzoek uitvoeren naar prijsstelling in de kinderopvang. Dit onderzoek wordt begin maart naar de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn brief stelt Phoa dat de loonkosten op de eerste plaats de verantwoordelijkheid zijn van de werkgevers en werknemers in de sector. Phoa wijst in dit verband op het belang van de afspraken tussen sociale partners en het kabinet over een gematigde loonontwikkeling. Verder wil Phoa de vereenvoudiging van de regelgeving voor de sector, die met het Wetsvoorstel basisvoorziening kinderopvang in gang is gezet, verder voortzetten.

Uit het rapport blijkt dat 67 procent van de onderzochte kinderopvanginstellingen de personeelskosten als oorzaak voor de prijsstijgingen noemde. Het gaat hierbij om zowel de kosten voor het salaris als voor de secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering). Omdat ongeveer 75 procent van de begroting van een kinderopvanginstelling bestaat uit personeelskosten, heeft deze post veel invloed op de prijzen. De eisen aan de huisvesting (33 procent), arbeidsomstandigheden (24 procent) en de kwaliteit van de opvang (22 procent) worden daarnaast vaak genoemd door kinderopvanginstellingen als reden om de prijs te verhogen. Ook noemen ondernemingen (het vooruitzicht op) het stopzetten van gemeentelijke subsidies als oorzaak voor de prijsstijgingen. Hierbij gaat het om subsidie voor de exploitatie (negen procent) en subsidie per plaats (negen procent).

Deel: ' Personeelskosten oorzaak stijging prijzen kinderopvang '
Lees ook