Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Mutaties bij IVA: prof.dr. Jac Geurts hoogleraar-directeur IVA

Het Algemeen Bestuur van het IVA, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies, heeft prof. dr. Jac L.A. Geurts uit Nijmegen (50) benoemd tot hoogleraar-directeur van het IVA. Het IVA is gelieerd aan de Katholieke Universiteit Brabant.

De nieuwe directeur is thans aan de KUB verbonden als hoogleraar Beleidswetenschappelijke Bestuurskunde en wel aan de faculteit der Sociale Wetenschappen. Naast zijn nieuwe functie als hoogleraar-directeur van het IVA blijft Geurts één dag in de week verbonden aan de Sociale Faculteit van de KUB als hoogleraar Toegepast sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek. Jac Geurts is bij het IVA opvolger van prof. dr. P. Ester, die in 1998 directeur werd van het KUB-expertisecentrum Globus, Institute voor Globalisation and Sustainable Development en van OSA, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt-onderzoek.

Prof. dr. Jac Geurts studeerde sociologie aan de KU Nijmegen, waar hij in 1972 cum laude afstudeerde. Hij was een aantal jaren werkzaam aan deze universiteit - o.a. als universitair hoofddocent Methoden en Technieken van beleidsgericht onderzoek - en promoveerde er ook (1981) op 'Model in Spel, de bijdrage van simulatie aan de planning van lange termijn sociale processen'. In 1987 verlegde Geurts zijn horizon van de universiteit naar Philips International bv , alwaar hij senior organisatie adviseur werd. De Katholieke Universiteit Brabant benoemde hem in 1991 tot hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder beleidswetenschappelijke bestuurskunde. Geurts was al enkele jaren voorzitter van het Bestuur van het IVA en zal nu dus per 1 april de positie van hoogleraar-directeur innemen.

Een andere belangrijke mutatie bij het IVA betreft drs. Peter Broeders, directeur Bedrijfsvoering van het instituut. (Vanaf het vertrek van prof. dr. P. Ester medio 1998 nam hij de gehele directiefunctie waar). Hij is door de bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch, mgr.drs. A. Hurkmans, benoemd tot directeur van de bisdom-diensten en gaat daarmee behoren tot de staf van de bisschop en tot de kring van zijn naaste adviseurs. In die functie zal hij de zorg krijgen voor de medewerkers in de diensten en de werkzaamheden en planningen van alle bisdomdiensten aansturen en coördineren. Met de bisschop en de vicaris-generaal is hij verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding. Drs. Peter Broeders (35) is bedrijfseconoom - opgeleid aan de KUB - en heeft daarnaast aan de Theologische Faculteit Tilburg een theologisch-pastorale opleiding gevolgd. In 1998 is hij tot diaken van het bisdom 's-Hertogenbosch gewijd. Vanaf 1995 was hij werkzaam bij het IVA, eerst als adjunct-directeur en later als directeur bedrijfsvoering. Eind april zal hij zijn functie bij het IVA neerleggen.

Bij het IVA is verder per 1 februari 1999 drs. Ellen W. Knippers (1964) benoemd tot hoofd van de sectie Gezondheid en Welzijn. Zij is sociologe en werkt reeds sinds 1993 bij het IVA en is gespecialiseerd in structuur en financiering van de gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Het IVA telt thans ruim 70 onderzoekers en administratieve medewerkers. Het verricht al meer dan 40 jaar vooral onderzoek in de sectoren Arbeidsvraagstukken, Beleid, Organisatie en Personeel, Gezondheid en Welzijn en Onderwijs en Cultuur.

Meer informatie: directie IVA, 013-4662011 of M. Ackermans, voorlichter KUB, 013-4662004.


11-03-1999 KUB

Deel: ' Personeelsmutaties bij IVA, Jac Geurts hoogleraar-directeur '
Lees ook