Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 8 november 1999
Persbericht P-019 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Kompas voor Beleid Contract-catering:
Personeelsrestaurants ontwikkelen zich tot corporate service

De personeelsrestaurants in het Nederlandse bedrijfsleven ontwikkelen zich tot corporate service centers, die niet alleen de lunch kunnen verzorgen, maar de werknemers ook steeds meer andere diensten bieden. Die verwachting spreekt het bedrijfschap Horeca en Catering uit in het trendrapport Kompas voor Beleid Contract-catering. Voorzitter prof. mr. W.J.P.M. Fase van het Bedrijfschap overhandigde vandaag het eerste exemplaar van het rapport aan de heer dr. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Het Kompas signaleert dat de opdrachtgever in de bedrijfscatering meer en meer terugtreedt en het exploitatierisico neerlegt bij het contract-cateringbedrijf. "Het cateringteam op de locatie wordt zo meer en meer ondernemer, die een toegevoegde waarde moet hebben voor de organisatie waar het zijn diensten aanbiedt", stelt prof. mr. dr. J.H. Peters, directeur van het Bedrijfschap. "Dat ondernemerschap op locatie uit zich in diverse vormen. Om aan de vraag van de gast tegemoet te komen, gaat de exploitant een gevarieerder en luxer assortiment voeren, biologisch-dynamische producten bieden en meer aandacht besteden aan de voeding van de allochtone werknemers".

Maar niet alleen op het terrein van eten en drinken wordt de serviceverlening uitgebreid, verwacht Peters. "De personeelsrestaurants ontwikkelen zich meer en meer tot corporate service centers. U kunt hierbij denken aan de verkoop van maaltijden voor thuisgebruik, het regelen van de was bij de stomerij, een schoenreparatieservice en het laten bezorgen van boodschappen van bijvoorbeeld de supermarkt. Door de langere openingstijden van de bedrijven nemen ook de ontbijt- en dinerfaciliteiten toe, een probaat middel bovendien om de files te ontlopen. Vanzelfsprekend hangt hier een prijskaartje aan, maar consumenten zijn bereid te betalen voor kwaliteit en service".

Het Kompas voor Beleid Contract-catering brengt de trends en ontwikkelingen in de contract-catering in kaart en presenteert toekomstvisies. Het Kompas is voor de organisaties in de bedrijfstak het gemeenschappelijk vertrekpunt voor een samenhangend bedrijfstakbeleid.

Deel: ' Personeelsrestaurants worden corporate service '
Lees ook