PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

15 JULI 1999

Kanselarij moest Personeelsstatuut OVAM niet publiceren

Naar aanleiding van de vernietiging door de Raad van State van enkele besluiten i.v.m. OVAM, is gisteren de Kanselarij van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met de vinger gewezen. De Kanselarij wijst het verwijt dat zij in gebreke gebleven zou zijn door de tekst van het personeelsstatuut van OVAM niet volledig te laten publiceren in het Staatsblad, krachtig van de hand.

Naar aanleiding van de nakende goedkeuring van een twintigtal statuten van Vlaamse Openbare Instellingen besliste de Vlaamse regering op voorstel van de toenmalige minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken op 22 maart 1995 de publicatie van deze statuten te beperken tot een mededeling bij uittreksel. De betrokken Vlaamse instellingen dienden zelf in te staan voor een snelle en zorgvuldige verspreiding van de teksten onder hun personeel. De volledige publicatie, met inbegrip van de vertaling naar het Frans, zou ca 12.000 pagina's in beslag genomen hebben.

De Kanselarij heeft de beslissing van de Vlaamse regering over de wijze van publiceren stipt en correct uitgevoerd. De Vlaamse regering besliste tot deze formule van mededeling bij uittreksel op basis van juridische argumenten en op basis van arresten van de Raad van State. Voor de juridische argumentatie wordt verwezen naar de Bijzondere Wet, art. 84, 1º. Die stelt dat de besluiten van de Regeringen, wanneer zij geen belang hebben voor de algemeenheid van de burgers, het voorwerp mogen uitmaken van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad, en de rechtsleer omschrijft duidelijk welke besluiten belang hebben voor de algemeenheid van de burgers.

De arresten van de Raad van State bevestigen dat het administratief en geldelijk statuut van ambtenaren nièt gepubliceerd hoeft te worden.

info : Tine MORTELMANS, afdelingshoofd Kanselarij
- tel. 553 26 00Abonnement op de persberichten van de Vlaamse GemeenschapU kan uw abonnement nemen of opzeggen via het world wide web op https://www.vlaanderen.be/ned/sites/nieuws/abonneer.htm

U kan hetzelfde doen via e-mail:

door het versturen van een elektronisch postbericht naar listserv@netvision.be met één van volgende commando's in het corpusgedeelte (body) van uw e-mailbericht:

subscribe vlaanderen of
signoff vlaanderen

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Personeelsstatuut OVAM (Vlaanderen) niet publiceren' '
Lees ook