CBS Persbericht


Datum: 06-04-99

Personenautobranche zet fors meer om in 1998

De personenautobranche heeft in 1998 goede omzetresultaten geboekt. De personenautobedrijven (garagebedrijven met verkopen, onderhoud of reparatie van personenauto’s) hebben 51 miljard gulden omgezet. Dit is bijna 11% meer dan in 1997, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Voor de importeurs van personenauto’s was 1998 helemaal een goed jaar: zij zagen hun omzetontwikkeling zelfs met 20% toenemen tot 23,7 miljard gulden.

Meer dan half miljoen nieuwe personenauto’s verkocht

De forse stijging van verkopen van nieuwe personenauto’s in 1998 heeft een duidelijk stempel gedrukt op de omzetontwikkeling van importeurs van personenauto’s en personenautobedrijven. Afgelopen jaar zijn er ruim 64 800 personenauto’s meer verkocht dan in 1997. Het totaal aantal nieuw verkochte personenauto’s in 1998 komt hiermee uit op 543 110. Een dergelijk hoog verkoopcijfer werd het laatst gerealiseerd in 1987. De hoge verkoopcijfers hangen mogelijk nauw samen met de sterke groei van het consumptieve krediet in 1998. De lage rente op de kapitaalmarkt maakt consumptief krediet aantrekkelijk.

Vooral importeurs profiteren mee van hoge verkopen

Door de hoge verkopen is de omzet van de importeurs van personenauto’s in 1998 met 20% gestegen. In het eerste halfjaar werd al 16,7% meer omgezet dan in de eerste zes maanden van 1997; in het tweede halfjaar lag deze omzetgroei nog hoger (op bijna 24%). De grootste omzettoename in 1998 hebben de importeurs bereikt in het 4e kwartaal (27,6%).

In het slipstream van de importeurs van personenauto’s kwamen de personenautobedrijven in 1998 met beste omzetresultaten naar buiten. Voor het eerste halfjaar boekte men een omzettoename van 8,3% ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1997. Parallel aan de autoverkopen nam deze in het tweede halfjaar zelfs toe tot 13,6%.

Autoservicebedrijven eveneens in de lift

De autoservicebedrijven (o.a. bandenservicebedrijven, carrosserieherstelbedrijven en autowasplaatsen c.q. reconditioneringsbedrijven) hebben in 1998 eveneens goed gepresteerd met voortvarende omzetresultaten. In totaal hebben de autoservicebedrijven een omzetgroei van 11,3% gerealiseerd ten opzichte van 1997. Hagelschade in juni 1998 heeft bijgedragen aan de forse omzettoename in de laatste twee kwartalen van 1998 bij met name de carrosserieherstelbedrijven. De detailhandelsbedrijven in auto-onderdelen en –accessoires daarentegen zagen hun omzetgroei in 1998 met 4,3% achterblijven ten opzichte van de groei van ruim 5% in 1997.

Omzetontwikkeling bij tankstations getemperd

De omzet van de tankstations is in 1998 minder gegroeid dan in 1997. Steeg de omzet bij de tankstations in 1997 nog met ruim 8%, in 1998 is de omzet slechts met 4,5% toegenomen.

In augustus 1998 verschilden de gemiddelde brandstofprijzen het meest. Een jaar eerder, in augustus 1997, werden de prijzen nadrukkelijk bepaald door de in juli ingevoerde accijnsverhoging. In augustus 1998 lagen de gemiddelde brandstofprijzen beduidend lager dan een jaar eerder. Dit is een mogelijke verklaring voor de kleinste omzettoename op maandbasis van 1998(1%). Een andere mogelijke factor die deze geringe groei heeft bewerkstelligd is de late uittocht van vakantievierend Nederland in deze periode. Het WK-voetbal en de later vallende schoolvakanties waren hierbij wellicht van invloed.

Technische toelichting

De genoemde verkoopaantallen nieuwe personenauto’s zijn ontleend aan informatie op basis van registraties van het RAI-datacentrum. Als gevolg van een aanpassing in het systeem van prijsberekening voor de commerciële dienstverlening kunnen op dit moment geen prijs- en volumegegevens worden verstrekt.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dhr. F. Meessen, tel. (045) 570 63 76. Gedetailleerde informatie is op aanvraag beschikbaar en kan op verzoek per fax worden toegezonden. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst, tel. (070) 337 58 16.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Top

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n079.htm Laatst gewijzigd: 06 april 1999

Deel: ' Personenautobranche zet fors meer om in 1998 '
Lees ook