Stichting Bouw Research

Persoonlijk wonen inspiratiebron voor bouwers
Rotterdam, 24 augustus 2001

Kopers in de woningmarkt willen meer invloed bij de bouw van hun woning. Nu ook de politiek wil dat het machtsevenwicht verschuift ten gunste van de consument, komt de langverwachte vragersmarkt dichterbij. De klassieke uitvoerder staat niet direct te juichen op het moment dat de klant zich met zijn werk bemoeit. Toch doen bouwondernemers er goed aan om persoonlijk wonen niet als bedreiging te zien, maar juist als een kans.

Met dat pleidooi komt SBR (Stichting Bouwresearch) in de publicatie Persoonlijk wonen, handreiking voor het ontwikkelend bouwbedrijf, opgesteld op initiatief van NVOB Grootbedrijf. Als bouwondernemers hun marketing serieus nemen, zullen consumenten geneigd zijn een groter budget te besteden aan de woning en de afwerking ervan, is de gedachtegang van SBR. In het rapport worden veel aspecten van persoonlijk wonen in kaart gebracht en beschreven. De centrale vraag is: wat komt er op de bouwondernemer af als hij moet inspelen op individuele wensen van consumenten? Vanzelfsprekend gaat dat veel verder dan de gebruikelijke meer- en minderwerkopties. Naast de kleur van de tegeltjes in de badkamer is er bijvoorbeeld ook aandacht voor vormbepalende opties zoals kapvorm, puivullingen, aanbouwen, erkers, serres, balkons en garages. En dat vergt naast veel interne veranderingen ook een nieuwe omgangsvorm met de welstandscommissie.

Checklist

De bouwondernemer wordt in de publicatie een eind op weg geholpen met concrete adviezen en een checklist. Een eerste advies is het kaart brengen van de keuzevrijheid die de consument wenst, zo nodig met behulp van projectmatig marktonderzoek. De koperswensen dienen vervolgens vertaald te worden in een programma van eisen. Daarbij moet scherp onderscheid worden gemaakt tussen zaken waarop de consument wel en geen invloed kan uitoefenen. Ook het tijdstip waarop nog keuzes gemaakt kunnen worden en de financiële gevolgen daarvan moeten helder zijn. Geadviseerd wordt een kopersbegeleider te benoemen die tijdens het hele proces als aanspreekpunt kan functioneren. Om persoonlijk wonen te kunnen realiseren moeten bouwbedrijven bovendien zorgen voor voldoende kennis van nieuwe producten. Verder dient er extra aandacht te zijn voor het beheersen van de informatiestromen, want die zijn bij persoonlijk wonen veel groter dan bij een traditioneel proces.

Deel: ' Persoonlijk wonen, handleiding voor ontwikkelend bouwbedrijf '
Lees ook