Universiteit Maastricht


Persbericht 11 februari 1999

Kankerbestrijding subsidieert vervolgonderzoek

Persoonlijke benadering jongeren helpt bij rookpreventie

Scholieren van de laatste klas van de basisschool en brugklas leerlingen van het VBO die in een persoonlijke brief voorlichting krijgen over roken, zijn op korte termijn minder geneigd met roken te beginnen, dan jongeren die niet zo'n brief krijgen. Of dit positieve effect er ook op langere termijn is, wordt de komende twee jaar onderzocht door de capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting (GVO) van de Universiteit Maastricht (UM). De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) subsidieert het vervolgonderzoek met
¦ 200.000.

Unieke aanpak

Het effectieve voorlichtingsprogramma werd de voorbije jaren ontwikkeld in het kader van een Europees onderzoek (gesubsidieerd door de EU) naar rookpreventie buiten de school. Het was voor het eerst dat Nederlandse jongeren rechtstreeks betrokken werden in een voorlichtingsprogramma tegen roken. Tot nu toe liepen dergelijke programma's via de scholen. Ook is het de eerste keer dat jongeren de voorlichting op maat kregen.
Ongeveer 2800 jongeren kregen drie maal een persoonlijke brief op hun huisadres. Die brief was (met behulp van de computer) afgestemd op gegevens die de jongeren eerder op school hadden ingevuld op vragenlijsten. In de brief kregen ze bijvoorbeeld een complimentje voor dingen die ze al goed doen of weten over roken, en veel aanvullende informatie. De brieven waren visueel aantrekkelijk gemaakt door het gebruik van tekeningetjes e.d.. Het doel was de jongeren aan het denken te zetten over roken. Daarom was er bijvoorbeeld een prijsvraag waarbij jongeren zelf nieuwe argumenten moesten verzinnen tegen roken.

Argumenten tegen roken

Uit de eerste resultaten blijkt dat jongeren die deze brieven ontvingen meer weten over de nadelen (het is ongezond, je gaat er van stinken,...) van roken. Ze voelen zich beter in staat niet-roker te blijven en kunnen zich verbaal beter verweren als ze onder druk gezet worden om toch te roken.
De effecten werden zes maanden nadat de jongeren de brief kregen gemeten. De Maastrichtse onderzoekers willen nu nagaan of die effecten ook op langere termijn gelden. Daarom krijgt een deel van de jongeren die de voorbije jaren al aan het onderzoek meewerkten ook de komende jaren nog enkele malen een vragenlijst voorgelegd. Een aantal van hen krijgt opnieuw een persoonlijke brief. Zo gaan de onderzoekers na of het zin heeft om de jongeren nog meer brieven te sturen.

Deel: ' Persoonlijke benadering jongeren helpt bij rookpreventie '
Lees ook