Rijksuniversiteit Groningen

Persoonlijke noot blijft belangrijk bij psychotherapie

Recent verschenen overheidsdocumenten en wetenschappelijke artikelen maken duidelijk dat de Nederlandse psychotherapiepraktijk in rap tempo zal worden omgetoverd tot een haast onpersoonlijke organisatie. Niet de individuele expertise van de psychotherapeut zal heersen, maar de efficiëntie, voorspelbaarheid, beheersbaarheid en berekenbaarheid van de techniek. Psychologiestudente Sarah de Rijcke schreef een afstudeerscriptie waarin ze zich richtte op de standaardisering van de indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg. "Indicatiestelling is het in kaart brengen van de hulpvraag en het opstellen van advies voor eventuele zorgtoewijzing", aldus De Rijcke. "Opzet van mijn onderzoek was om deze standaardisering te verklaren in het licht van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, en er een oordeel over te vormen." De hoofdvraag luidde: hoe kan een haast alomvattend beroep op onpersoonlijke standaarden en procedures ontstaan in een sector waar nog niet zo lang geleden juist de traditionele vertrouwensband zo belangrijk was? De Rijcke: "In mijn scriptie betoog ik dat de nadruk op standaarden en op efficiëntie in de geestelijke gezondheidszorg verbonden is met een recente verschuiving naar een liberale opvatting van de Nederlandse verzorgingsstaat. Uit mijn onderzoek blijkt verder dat door de komst van geformaliseerde richtlijnen complexiteit en variëteit worden geweerd. Er wordt ruim baan gemaakt voor een oppervlakkiger, onpersoonlijke benadering." De indicatiestelling en de behandeling van een patiënt hangen volgens De Rijcke niet alleen af van de aard en omvang van de klachten, maar ook van de persoon van de patiënt, en van de betekenis en functie van de klachten. "Hier passen mijns inziens niet slechts gestandaardiseerde methoden, maar ook methoden die gevoelig zijn voor persoonlijke nuances."

Titel

Van haute cuisine naar fast food? Een studie naar standaardisering in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg

Auteur

drs. Sarah de Rijcke

Begeleider

prof.dr. Trudy Dehue

Informatie

Sarah de Rijcke (informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 050-3635446)

Agenda

Internationaal Congres

Deel: ' Persoonlijke noot blijft belangrijk bij psychotherapie '
Lees ook