Nederlandse Spoorwegen

Persbericht

Persoonlijke service voor zoveel mogelijk klanten 27 juni 2002
NS is in 1999 gestart met een proces om de persoonlijke dienstverlening te concentreren op de stations met de meeste reizigers. Het aantal reizigers per station per dag bepaalt de hoeveelheid persoonlijke dienstverlening die wordt aangeboden op stations op het hoofdrailnet.
Grootste stations

De meest uitgebreide en persoonlijke dienstverlening zal NS aanbieden op de grootste stations. De grootste groep reizigers kan er zo gebruik van maken. Er zullen steeds meer servicemedewerkers in de stationshal en op de perrons aanwezig zijn. Voor de kaartverkoop en aanvullende services kan de klant terecht bij een Servicewinkel op het station. Aanvullend aan de omroepberichten bieden beeldschermen en lichtkranten daarnaast adequate en actuele reisinformatie. Ook zijn op deze stations diverse winkels en horeca-activiteiten aanwezig (zoals Kiosk, Free Record Shop, Swirl's, AH Foodstore, Stationsrestauratie etc.) Middelgrote stations

Ook op de middelgrote stations is NS-personeel aanwezig. De kaartverkoop en informatievoorziening gaat hier via de Wizzl. NS gaat dit jaar beginnen met een proef voor een nieuwe opzet van de winkel, die omgebouwd wordt in een ruime kioskvorm met een wachtruimte voor de reizigers. Op deze middelgrote stations kunnen reizigers de actuele reisinformatie volgen door middel van goed zichtbare Teletekstschermen.
Kleine stations

Een fors aantal kleine stations (77) op het hoofdrailnet, met het minste aantal bezoekers op een dag, ondergaan dit jaar een uitgebreide opknap-/schoonmaakbeurt en worden voorzien van 24-uurs hulpmiddelen zoals extra kaartverkoopautomaten, informatie over aansluitend vervoer, een zogenoemde service- en alarmzuil en indien nodig camera's. Met de service- en alarmzuil kunnen reizigers contact krijgen met een NS-medewerker bij wie zij informatie over de treinreis kunnen opvragen en in noodsituaties hulp kunnen oproepen. De alarmoproepen worden opgevolgd door de hulpdiensten. Kaartverkoop op deze stations gaat via de kaartverkoopautomaten, voor persoonlijke verkoop en informatie kunnen reizigers terecht bij agentschappen op loopafstand van station en/of dorpskern. Sociale veiligheid

Als de 24-uurs hulpmiddelen beschikbaar zijn dan kunnen op negen kleine stations de loketten met beperkte openingstijden, gesloten worden. Deze medewerkers zullen ingezet worden op de grootste stations, waardoor meer reizigers gebruik kunnen maken van de persoonlijke service.
NS start een proef om de vrijgekomen ruimtes op stations te gebruiken voor telewerken door NS-medewerkers. Ook zal met klantenorganisaties, gemeentebesturen en andere partijen overlegd worden over andere gebruiksmogelijkheden van de ruimtes. Doel is om de ruimte een functie te geven waardoor dit zal bijdragen aan sociale veiligheid en sociale veiligheidsbeleving.
Op de stations worden regelmatig mobiele serviceteams ingezet en NS maakt afspraken met de regiopolitie om bij te dragen aan sociale veiligheid.
LOCOV

De aanpassingen zijn besproken met de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het LOCOV. Uit deze besprekingen zijn zeer waardevolle suggesties voor verbetering van de plannen gekomen, die geleid hebben tot bovenstaand beleid.
In overleg met de consumentenorganisaties zal NS klantenpanels instellen die mee zullen helpen de kwaliteit van de voorzieningen op de stations te monitoren. Daarbij zal ook speciaal aandacht worden besteed aan de sociale veiligheid op deze stations.

Zoekwoorden:

Deel: ' Persoonlijke service voor zoveel mogelijk klanten voor NS '
Lees ook