Actueel

Persoonlijkheidsrecht architect

Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 9-07-2002

Architect verzet zich tegen voorgenomen sloop door gemeente van het door hem ontworpen kantoorgebouw. Hij beroept zich op artikel 25 lid 1 onder d van de Auteurswet 1912. Hij stelt dat sloop moet worden aangemerkt als een "andere aantasting" van zijn werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn reputatie als architect. Het hof is van oordeel dat de gemeente gemotiveerd heeft aangegeven dat er om functionele en financiële redenen geen reële mogelijkheden zijn om het gebouw te integreren in de plannen van de gemeente om ter plaatse ouderenvoorzieningen te realiseren, zodat sloop van het gebouw de enige optie is voor de gemeente. De architect heeft dit onvoldoende gemotiveerd betwist. Onder die omstandigheden kan in redelijkheid niet van de gemeente worden verlangd dat zij haar sloopplannen laat varen. De reputatie van de architect staat niet op het spel. De goede naam van de architect zal blijven voortleven in de diverse foto's, beschrijvingen en documentatie van zijn werk.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4993
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Persoonlijkheidsrecht architect in Arnhem '
Lees ook