expostbus51


PER SALDO

Persoonsgebonden budget moet eenvoudiger

Budgethouders ontevreden over uitvoering: persoonsgebonden budget moet eenvoudiger.

Mensen met een persoonsgebonden budget zijn erg ontevreden over de administratieve uitvoering van hun budget. Dat blijkt uit een enquête onder de leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo. Ook heeft Per Saldo samen met de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de regeling te vereenvoudigen. De resultaten van de enquête en het onderzoek worden op 15 oktober a.s. om 9.30 uur in de Marga Klompézaal van de Tweede Kamer aangeboden aan staatssecretaris M. Vliegenthart van VWS.

Mensen die voor langere tijd hulp nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. Zij krijgen na een indicatie een geldbedrag om zelf de benodigde hulp in te kopen. Er zijn inmiddels rond de 9.000 budgethouders in Nederland. De administratieve uitvoering van de budgetten wordt sinds 1998 gedaan door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Per Saldo ontving over die uitvoering veel klachten en besloot voorjaar 1999 een uitgebreide enquête onder haar leden te houden. Bijna 800 van de toenmalige 3000 leden vulden de enquête in. (Inmiddels heeft Per Saldo bijna 5000 leden).

De SVB werd door de leden van Per Saldo ervaren als een klantonvriendelijke, bureaucrati-sche en weinig informatieve instelling. De telefonische bereikbaarheid was slecht en de leden werden vaak onvriendelijk en ondeskundig te woord gestaan. Afspraken werden niet nageko-men, opdrachten werden niet uitgevoerd en de informatieverstrekking door de SVB over het persoonsgebonden budget was regelmatig onder de maat. Hulpverleners van budgethouders werden te laat uitbetaald, de gebruikte formulieren waren onduidelijk en in de jaaropgaven voor de belasting stonden soms grote fouten. Als gevolg van de administratieve problemen hebben sommige budgethouders besloten te stoppen met het persoonsgebonden budget. Door de problemen zijn er ook veel conflicten ontstaan tussen hulpverleners en budgethouders.

Volgens Per Saldo is een groot deel van de uitvoeringsproblemen rond het persoonsgebon-den budget te wijten aan de ingewikkelde regelgeving. Op verzoek van de staatssecretaris heeft Per Saldo samen met de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar mogelijke vereenvoudigingen in de regelgeving. Uit dit onderzoek zijn enkele werkbare aanbevelingen voortgekomen. De onderzoekers pleiten ervoor om de budgethouders weer volledig verantwoordelijk te maken voor de administratie van hun budget. Het monopolie van de SVB bij de uitvoering moet doorbroken worden. Budgethouders moeten kunnen kiezen wie de

uitvoering van hun budget doet. Het forfaitair bedrag (het gedeelte van het budget dat rechtstreeks aan de budgethouder wordt overgemaakt) zou geen vast bedrag moeten zijn, maar een percentage van het totale budget. Volgens Per Saldo moet de uitvoering van de budgetregeling persoonsgerichter gaan plaatsvinden. Er moet een integraal plan komen voor de informatieverstrekking aan budgethouders en het computersysteem van de SVB moet worden aangepast aan de wensen van de budgethouders.

Het verslag van de enquête en het onderzoeksrapport zijn verkrijgbaar bij Per Saldo. Daar zijn ook samenvattingen beschikbaar.

Deel: ' Persoonsgebonden budget moet eenvoudiger '
Lees ook