Nederlandse Vereniging van journalisten

Tussenrapportage commissie loongebouw
Perspectief omroep slechter dan bij dagblad

De perspectieven bij omroepen, en ook de groeicurve, zijn bij de omroepen slechter dan die bij de dagbladen en het ANP. Dit is de voorlopige conclusie van de commissie loongebouw bij de omroepen. De commissie loongebouw zal voor 1 oktober met haar aanbevelingen komen. De commissie beoordeelt de salarisniveaus van omroepmedewerkers. Uit een vergelijking moet blijken hoe de beloning bij de omroep zich verhoudt tot de beloning in andere sectoren. De commissie zal verder vaststellen welke systeemtechnische obstakels er bestaan die doorgroei verhinderen.
De commissie moest zich vanwege omvang en tijd beperken tot een vergelijking van sleutelfuncties. Voor de vergelijkingen van radio/tv functies worden functies gebruikt uit de dagblad-CAO en ANP-CAO. Voor de programmagidsfuncties worden functies gebruikt uit de CAO voor publiekstijdschriftjournalisten. Volgens de commissie loongebouw biedt het dagbladmodel mogelijkheden om kwaliteit te belonen. Een goede vergelijking van systemen is echter niet eenvoudig, omdat de omroep functies nauwkeurig beschrijft en omdat bij dagblad en ANP een vermenging van functie-inhoud en persoonlijke invulling plaatsvindt. De commissie beschouwt het dagbladmodel weliswaar niet als rolmodel, maar het systeem bevat wel waardevolle elementen. Niettemin onderkent de commissie dat er grote verschillen zijn, waar de omroep iets mee zal moeten doen.
Indicaties over uitkomsten in geld geeft de commissie nog niet. De voorlopige conclusie is echter dat de perspectieven bij dagbladen en ANP en zeker ook de groeicurve - de snelheid waarmee een bepaald salarisniveau wordt gehaald - beter zijn dan bij de omroep.

Deel: ' Perspectief omroep slechter dan bij dagblad '
Lees ook