Provincie Friesland

Persberichten

Perspectiefnota 2000-2003 vastgesteld

GS hebben de Perspectiefnota 2000 - 2003 vastgesteld. Jaarlijks geven Gedeputeerde Staten in deze nota aan voor welke zaken extra provinciaal geld beschikbaar komt. Deze nota is daarbij de uitwerking van de zogenaamde Sturingsbrief van het vorige najaar. In totaal is ruim 12 miljoen verdeeld over verschillende projecten. Ditmaal weinig echt nieuw beleid, door de overgang van het oude naar het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Nieuw beleid is pas dit najaar te verwachten. Dan komt de Provincie namelijk met het beleidsprogramma, waarin de plannen uit het nieuwe Collegeprogramma zijn verwerkt en geconcretiseerd.


30 projecten
In totaal komt voor 30 projecten geld beschikbaar. Hieronder een kleine greep hieruit.

Voor de aanpak van het project Franeker-Zuid zal de Provincie 1.5 miljoen reserveren. Het glastuinbouwproject Berlikum heeft de wind in de zeilen. Daarom verhoogt de Provincie het reeds beschikbaar gestelde provinciale bedrag met

1.25 miljoen tot 2.75 miljoen.

Voor twee studies naar de gewenste infrastructuur, vaarweg Drachten en de centrale as, onderdeel Dokkum-Kollum, trekt de Provincie respectievelijk 200.000,- en 500.000,- uit (dit laatste betekent een verhoging met

250.000,-).

Voor het bezoekerscentrum Drents-Friese Woud reserveert de Provincie
500.000,-. De BFVW en Landschapsbeheer Fryslân willen de nazorg van de weidevogels door de jeugd stimuleren. Daarvoor wordt het budget Natuur- en Landschapszorg met

190.000,- verhoogd in de periode 2000 - 2003.

De Provincie zal een 'cultuurhistorische kaart' uitbrengen. De kosten hiervan zijn 675.000,-.

Voor het 'naslagwerk Friese taal' komt een bijdrage van 40.000,- beschikbaar. De totale kosten zijn 110.000,-.

De Provincie trekt 395.000,- voor vervanging motoren, onderhoud en voor het aanbrengen van katalysatoren in provinciale boten om biodiesel te kunnen gebruiken. Hiermee geeft de Provincie verder invulling aan haar voorbeeldfunctie.
De biodiesel als alternatief voor gewone diesel.

Voor het nieuwe jaarverslag van de Commissaris van de Koningin komt
30.000,- beschikbaar. En voor een extra 'Open Huis' van het Provinsjehûs tijdens Simmer 2000 wordt 15.000,- uitgetrokken.

Meerjarenprogramma Infrastructuur
Onderdeel van de Perspectiefnota is het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI). Hierin staan van de aanleg, c.q het onderhoud van wegen-, kosten, wijze van financiering en het jaar van aanpak op een rij. Vanaf 1999 dient het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoerplan hiervoor als basis.

Deel: ' Perspectiefnota Friesland 2000-2003 vastgesteld '
Lees ook