FNV BONDGENOTEN

FNV: Pers-presentatie congresnota Bondgenoten

Pers-presentatie congresnota 'Mensen maken het verschil'

Het eerste echte congres van FNV Bondgenoten gaat in januari 2000 voor zijn vijftien bedrijfsgroepen een 'gemeenschappelijk beleidskader' vaststellen. Dat gebeurt aan de hand van een congresnota, die door het zittende bestuur werd geschreven na een reeks voorbereidende miniconferenties en het eerdere 'Union Roots Festival'.

Het stuk onder de titel 'Mensen maken het verschil' wordt aan de media gepresenteerd tijdens een:

PERSCONFERENTIE op woensdag 4 augustus 1999,
aanvang 14.00 uur in het Jacobitheater,
St. Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht (030-2328051).

De hoofdbestuurders Christa Compas en Wouter Waleson (cao-coördinator) lichten het stuk toe.

De zaal is open vanaf 13.00 uur. Embargo-exemplaren van 'Mensen maken het verschil' zijn vanaf dat moment beschikbaar.

Het Jacobitheater bevindt zich op loopafstand van Utrecht CS met parkeergarages in de onmiddellijke nabijheid.

Met vriendelijke groet,

Bert Duym
Coördinator voorlichting, Dienst In- en Externe Betrekkingen

28 jul 99 16:18

Deel: ' Perspresentatie FNV congresnota 'Mensen maken het verschil' '
Lees ook