NVM

Perspresentatie Halfjaarcijfers BOG

Aan : de sociaal- en financieel-economische redacties

Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en
vastgoeddeskundigen NVM

Datum : 11 juli 2001


PERSUITNODIGING PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS NVM BEDRIJFS ONROEREND

GOED

De heer ir. J.M. Kwak, voorzitter van NVM Bedrijfs Onroerend Goed NVM, nodigt u hierbij graag uit voor het bijwonen van een persconferentie annex rondetafelgesprek over de halfjaarcijfers van NVM Bedrijfs Onroerend Goed. Dit ronde tafelgesprek vindt plaats op donderdag 19 juli om 11.00 uur, ten kantore van Boer Hartog Hooft Makelaardij B.V. te Amsterdam. Aansluitend nodigt hij u uit voor een lunch.

Tijdens dit rondetafelgesprek licht hij u de halfjaarcijfers toe. Tevens informeert hij u verder over actuele ontwikkelingen en onderwerpen met betrekking tot commercieel vastgoed.

Naast de presentatie van de halfjaarcijfers wordt er onder andere stil gestaan bij het in maart 2001 uitgegeven rapport Economische Regio s. Het marktonderzoek is uitgevoerd door mevrouw drs. M.M.W. Schrama en dr. M.H. Stijnenbosch van STOGO Onderzoek & Advies. Het onderzoek is begeleid door de NVM-afdeling Communicatie, Marketing & Onderzoek (CM&O) en vertegenwoordigers van de vakgroep NVM Bedrijfs Onroerend Goed.

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn onder andere:

De ontwikkeling van Amsterdam-Zuid/Schiphol tot een internationale toplocatie.
De grote hoeveelheid geplande nieuwbouw van kantoren. De winkelmarkt als een verdringingsmarkt op het punt van de bereikbaarheid.
Het behouden van het eigen karakter en de identiteit van de binnenstedelijke winkelcentra.
Water op drie manieren als rol binnen het aspect kwaliteitvan vastgoed: als aantrekkelijke omgevingsfactor; als aandachtspunt vanuit milieubewustzijn; als bouwoppervlak.

Een ander gesprekonderwerp is het wetsontwerp Bedrijfsonroerendgoed, dat in maart van dit jaar is behandeld in de Tweede Kamer. De kritiek van de NVM heeft zich in dezelfde maand gericht op het artikel 1632A, waarbij huurverhogingen zijn gebonden aan de eis dat nieuwe winkelhuurprijzen worden afgezet tegen de huren die worden berekend voor vijf vergelijkbare panden in dezelfde buurt met een minimaal vijf jaar oud contract. De NVM had graag gezien dat dit verouderde artikel in de nieuwe wet wordt aangepast. Het artikel kan namelijk volgens de NVM leiden tot een onevenredig grote huurprijsdemping, die wel 20 tot 40 procent onder de marktwaarde kan liggen.


Deel: ' Perspresentatie Halfjaarcijfers BOG '
Lees ook