Ingezonden persbericht


GEZAMENLIJKE PERSUITNODIGING

Joure, 28 augustus 2002

Geachte heer/ mevrouw,

Museum Joure en de VVV/ANWB Joure hebben voor het Open Monumentenweekend van 14 en 15 september een gezamenlijk programma opgesteld. Het landelijk thema van 2002 is 'De handel'. Het Jouster programma bestaat uit een rondwandeling langs de mooiste handelsgebouwen en uit activiteiten op het terrein van het industrieel ambachtelijk museumcomplex.

Op dinsdagavond 3 september wordt het eerste exemplaar van het speciale wandelboekje uitgereikt. Dit vindt plaatst om 18.30 uur voor de Metaalwarenfabriek Keverling, onderdeel van Museum Joure. Dhr. F.M. Ringnalda voorzitter Museum Joure zal dit exemplaar overhandigen aan de heer W.G. Koopmans, een belangrijk bruikleengever van de tentoonstelling 'Keverling en de handel'. De tentoonstelling is van 2 september tot en met 30 september 2002 in Museum Joure te zien.

Aansluitend lopen we onder begeleiding van de heer Ringnalda de route van de 'Handelswandeling'. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VVV/ANWB Joure (tel: 0513-416030)

Graag tot ziens op 3 september.
U kunt zich melden bij het Koffie- en Theehuis van Pand 99 (achterzijde, tegenover het Entreegebouw van Museum Joure).

Met vriendelijke groet,

De projectgroep Open Monumentenweekend 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Perspresentatie Monumentenweekend Joure met VVV, ANWB, Museum Joure '
Lees ook