Provincie Limburg

Perspresentatie onderwijsmethode voor regionale geschiedenis en ondertekening regionale cultuurconvenanten met gemeenten


28/99

Maastricht, 24 februari 1999

PERSPRESENTATIE ONDERWIJSMETHODE VOOR REGIONALE GESCHIEDENIS EN ONDERTEKENING REGIONALE CULTUURCONVENANTEN MET GEMEENTEN

Hierbij nodigen wij u uit voor een perspresentatie op

donderdag 25 februari 1999 om 15.30 uur

in het Theatercafé te Sittard.

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (L.G.O.G.) heeft, met een substantiële financiële bijdrage van de provincie Limburg, een onderwijsmethode ontwikkeld voor regionale geschiedenis in Limburg. Met de onderwijsmethode worden belangrijke hiaten in het voortgezet onderwijs gedicht. Aan het project is ruim 10 jaar gewerkt.

Aansluitend nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de ondertekening van een vijftal convenanten met de grotere gemeenten in de provincie. In deze convenanten leggen de Provincie en de gemeenten Venlo, Sittard, Heerlen en Kerkrade de Beleidsintenties Cultuur vast. Deze zogenoemde 'Cultuurconvenanten' kunnen worden gezien als een eerste opstap naar de ontwikkeling van regionale cultuurplannen. Namens de provincie Limburg tekent drs. M. Eurlings, gedeputeerde voor Cultuur.

De ondertekening van de cultuurconvenanten vindt plaats om 16.30 uur, eveneens in het Theatercafé te Sittard.

Deel: ' Perspresentatie onderwijsproject en cultuurconvenanten '
Lees ook