Waterschap Zuiderzeeland

Geachte redactie,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de perspresentatie van het ontwerp waterbeheersplan.
De presentatie vindt plaats op dinsdag 24 juli a.s. om 15.00 uur in het waterschapshuis, Lindelaan 20 te Lelystad.
De dijkgraaf, H. Tiesinga, zal een toelichting op het plan geven.

Kunnen jullie aangeven of je dinsdagmiddag aanwezig zult zijn?

Met vriendelijke groet,

Jan-Jaap André

E-mail wordt door het Waterschap Zuiderzeeland niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE LELYSTAD

Zoekwoorden:

Deel: ' Perspresentatie ontwerp-waterbeheersplan Zuiderzeeland '
Lees ook