Openbaar Ministerieperspresentatie openbaar ministerie

Den Haag, 4 juli 2002

Uitnodiging voor de pers

Het College van procureurs-generaal nodigt u uit voor een ontmoeting op woensdag 10 juli.

Mr. J.L. de Wijkerslooth, voorzitter van het college, zal bij deze gelegenheid zijn visie geven op de onderwerpen die voor het OM en het strafrecht van belang zijn (geweest) en op enkele toekomstige ontwikkelingen. Ter sprake komen onder meer:

Het Openbaar Ministerie en de bolletjesslikkers; De toenemende belasting van de keten politie-OM-rechter; Een einde aan het gedogen?
Moet het OM alles blijven doen? (De noodzaak tot bezinning op de kerntaken);
Toenemende specialisatie en professionalisering; De kwaliteit en de organisatie van de recherche.

Hierna zullen mr. De Wijkerslooth en de andere leden van het College eventuele vragen hierover beantwoorden.

Tevens zal het Jaarverslag 2001 van het landelijk Openbaar Ministerie worden gepresenteerd. Dit bestaat dit jaar niet alleen uit het traditionele jaarverslag waarin op beknopte wijze de belangrijkste feiten de revue passeren, maar ook uit een gedeelte dat de titel 'Goed Beschouwd' heeft gekregen. In Goed Beschouwd worden enkele thema's die van belang zijn voor het OM en de strafrechtelijke handhaving nader beschouwd. Dit jaar zijn dat de straftoemeting in de afgelopen vijf jaar, de effectiviteit van de beschikbare sancties en een criminele kaart van Nederland.

De bijeenkomst begint woensdagmiddag 10 juli om 14.00 uur op het Parket-Generaal, het hoofdkantoor van het OM dat is gevestigd in het zogeheten bruggebouw (naast het Paleis van Justitie) aan de Prins Clauslaan 16 in Den Haag.

Vertegenwoordigers van de media die aanwezig willen zijn op deze bijeenkomst worden verzocht zich woensdag 10 juli vóór 12.00 uur telefonisch aan te melden bij de Voorlichtingsdienst van het OM, via telefoonnummer 070-3399823. Deze telefonische aanmelding is van belang in verband met de beveiliging van het gebouw.

In de loop van die middag (10/7) zullen de persberichten, het jaarverslag en de teksten van Goed Beschouwd ook te lezen zijn op www.om.nl, de website van het Openbaar Ministerie. Tevens kunnen dan exemplaren van het jaarverslag/Goed Beschouwd worden opgevraagd bij het secretariaat van de Voorlichtingsdienst.

Alleen vertegenwoordigers van de media die op de bijeenkomst verschijnen kunnen een toelichting krijgen van de aanwezige leden van het College van procureurs-generaal. Het is niet mogelijk achteraf (telefonische) interviews aan te vragen.

05 jul 02 10:25

Deel: ' Perspresentatie openbaar ministerie '
Lees ook