Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Perspresentatie Rotterdamse pilot irisscan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vreemdelingenpolitie Rotterdam zijn per 1 juli een proef begonnen met het gebruik van biometrie bij de melding van vreemdelingen. Vreemdelingen die zich periodiek moeten melden, identificeren zich met een pasje bij een zuil. Na het lezen van de kaart moet de deelnemer zijn oog voor een camera houden waarna de iris wordt gescand.

Donderdag 19 juli zullen minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid en korpschef Lutken van de regio Rotterdam-Rijnmond deze methode presenteren. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn.

Deel: ' Perspresentatie Rotterdamse pilot irisscan '
Lees ook