Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MIN LNV: Persuitnod. Ned. Duits internetdebat furture of food

nr.102 05-10-01

PERSUITNODIGING: NEDERLANDS - DUITS INTERNETDEBAT: FUTURE - OF -

FOOD

Minister Brinkhorst en Minister Künast openen op woensdag 10 oktober het Nederlands - Duits internetdebat 'Future of Food'. Het debat, waarin zowel organisaties als particulieren uitgenodigd worden hun mening te geven over de toekomst van de landbouw, loopt van 10 oktober 2001 tot 21 november 2001.

Initiatiefnemers van het Digitale Debat zijn het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Duitse Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL). Voorafgaand aan de opening door beide bewindslieden, is er een Ronde Tafel Dialoog met Duitse en Nederlandse kopstukken uit de agroketen; van boeren tot consumentenorganisaties.

Na de opening op 1o oktober kan men zich via verschillende kanalen toegang verschaffen tot het debat. De eenvoudigste manier is om www.future-of-food.nl of www.future-of-food.de aan te klikken. Ook de sites van de ministeries in Nederland (www.minlnv.nl) en Duitsland (www.verbraucherministerium.de ) bieden een ingang. Voor vertaling over en weer wordt gezorgd.

Deel: ' Persuitnod. Ned. Duits internetdebat future of food '
Lees ook