ISF EN NGF EN VFI EN FIN

Persuitnodiging Civil Society 2002. 18 en 19 juni, Zeist

Graag nodigen wij vertegenwoordigers van pers en media uit voor het bijwonen van het derde jaarcongres voor goede doelen 'Civil Society 2002'. Het tweedaagse congres wordt gehouden op 18 en 19 juni a.s. in hotel Oud London in Zeist. Zie ook www.civilsociety.nl.

Het congres is primair bedoeld voor personen die zich professioneel inzetten voor goede doelen en de fondsenwerving. Het programma bestaat uit plenaire inleidingen, parallelsessies en een interactief avondprogramma op 18 juni. Alle onderdelen van het congres zijn toegankelijk voor vertegenwoordigers van pers en media. De doelstellingen van het congres zijn:

- uitwisseling en overdracht van kennis en vaardigheden
- het bieden van een gezaghebbend platform voor samenwerking en relatieopbouw in de goede-doelensector.

De hoofdthema's van het congres zijn:

- dag 1: vermogen om te geven

- dag 2: vragen naar vermogen.

Dag 1: Vermogen om te geven
Deze dag is met name opgezet voor de leidinggevenden van de goede-doelenorganisaties. Centraal staan de professionaliteit, het leiderschap, de communicatie en de maatschappelijke rol van goede-doelenorganisaties:

- Annemieke Roobeek, hoogleraar management op Nyenrode en lid van de Raad van Bestuur van Fortis, staat stil bij de mate van professionaliteit van de goede-doelenorganisaties.
- Herman Wijffels opent het middagprogramma met zijn visie op 'maatschappelijk leiderschap' en de maatschappelijke rol van goede doelen.

- Anne van der Meiden verricht de aftrap voor het avondprogramma met een bijdrage over de communicatie tussen goede doelen en de samenleving.

- Andries Knevel leidt het avondprogramma, met onder meer een discussie over de drie genoemde thema's

Dag 2: Vragen naar vermogen
Deze dag staat in het teken van de verdere professionalisering van de fondsenwerving en sponsoring. Op deze dag verwachten we voornamelijk medewerkers fondsenwerving en sponsoring van
goede-doelenorganisaties.

Algemeen
Er zal ook aandacht zijn voor onderwerpen die inmiddels onderdeel van gemeenschappelijk beleid zijn:

- De goede-doelensector is betrokken bij de totstandkoming van een nieuw regime voor algehele vrijstelling van de successie- en schenkingsrechten. 'Certificering in ruil voor belastingvrijstelling' is nu de hoofdkoers. Over het tempo in het kabinetsbeleid bestaat de nodige zorg.

- Op initiatief van de VFI is inmiddels de Commissie Herkströter ingesteld. Deze commissie onderzoekt welke criteria of maatstaven moeten worden toegepast voor de vermogensvorming door goede doelen.
- De landelijk wervende goede doelen gebruiken inmiddels een informatiesysteem waarmee zij onderling informatie uitwisselen over hun wervingscampagnes. Zo is het mogelijk het algemene publiek evenwichtig te benaderen en daarmee eventuele publieksirritatie te voorkomen.

- De sector heeft een bijzondere verantwoordelijkheid met het oog op het behoud van publiek draagvlak voor het werk van goede doelen. Het CBF-keurmerk is hiervoor cruciaal, met name voor de landelijk wervende instellingen. Binnenkort kunnen instellingen óók op de kwaliteit van hun bestedingen worden beoordeeld om in aanmerking te komen voor het CBF-keurmerk.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij graag naar:
- de speciale website www.civilsociety.nl

- de congresbrochure, aan te vragen via (024) 381 7111 of info@civilsociety.nl

Voor inhoudelijke vragen over het congres belt u Gosse Bosma op nummer (020) 422 9977.
Voor technisch-organisatorische zaken belt u Cynthia van der Heyden op nummer (024) 381 7118.

Civil Society 2002 wordt georganiseerd door:

- Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving, Nijmegen (024) 381 7111, www.isf.nl

- Nederlands Genootschap van Fondsenwervers, Amsterdam (020) 497
0286

- VFI, brancheorganisatie van goede doelen, Amsterdam (020), www.goededoelen.nl

- Vereniging van Fondsen in Nederland, Den Haag (070) 326 2753, www.verenigingvanfondsen.nl

28 mei 02 12:00

Deel: ' Persuitnodiging Civil Society 2002, Zeist '
Lees ook